vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ustalanie wysokości należnego zasiłku macierzyńskiego - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. rodzice i opiekunowie nieuprawnieni do zasiłku macierzyńskiego (uposażenia) za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego mogą korzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Jego wysokość wynosi 1.000 zł miesięcznie. Nie pozostało to bez wpływu na wysokość zasiłku macierzyńskiego, który po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych nie może być niższy od 1.000 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono na zasadach określonych w art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), niezależnie od dochodu rodziny, z reguły w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Mogą na nie liczyć, w związku z urodzeniem lub przysposobieniem albo objęciem opieką dziecka w wieku do ukończenia odpowiednio 7. lub 10. roku życia, rodzice i opiekunowie dzieci, nieposiadający uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:

 • urlopu macierzyńskiego,
   
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
   
 • urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński

Osoby ubezpieczone, uprawnione do zasiłku macierzyńskiego za okres wymienionych urlopów, nie mogą skorzystać z prawa do świadczenia rodzicielskiego. Dla świadczeniobiorców, których zasiłek nie przekracza wartości świadczenia rodzicielskiego, ustawodawca zagwarantował jednak stosowne jego podwyższenie. Otóż w przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej zaliczkę na pdof), okaże się niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. od kwoty 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego, pomniejszonego o zaliczkę na pdof, podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (przykład).

Jeśli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, stosowne podwyższenie zasiłku macierzyńskiego ustala się proporcjonalnie do okresu, za który świadczenie to jest wypłacane.

W przypadku natomiast, gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, przy ustalaniu czy i ewentualnie jaka kwota podwyższenia będzie przysługiwała, brana jest pod uwagę łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich. Dlatego też ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania każdego płatnika zasiłku o prawie do zasiłku macierzyńskiego z innych tytułów oraz jego wysokości.

Kwestię tę reguluje art. 31 ust. 3a-3c oraz art. 62 ust. 4-6 ustawy zasiłkowej.

Uprawnieni do podwyższenia

Stosowne podwyższenie przysługuje osobom, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego:

 • w związku z urodzeniem lub przyjęciem na wychowanie dziecka,
   
 • w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, w okresie urlopu wychowawczego albo za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
   
 • za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:
   
  • urlopu macierzyńskiego,
    
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
    
  • urlopu rodzicielskiego,
    
 • zarówno w przypadku nieprzerwanego okresu pobierania tego świadczenia, jak i w sytuacji gdy powstanie przerwa w pobieraniu zasiłku, np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu lub późniejszym wykorzystaniem części urlopu rodzicielskiego w wymiarze nie dłuższym niż 16 tygodni,
   
 • w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego z tytułu wykonywania po 1 stycznia 2016 r. pracy w czasie tego urlopu,

jeżeli miesięczna kwota tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na pdof jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Wypłata podwyższenia

Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego z założenia dokonuje podmiot wypłacający to świadczenie, a więc odpowiednio:

 • płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków lub
   
 • ZUS.

Odstępstwo od tej reguły dotyczy osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu. W takim przypadku podwyższony zasiłek macierzyński wypłaca płatnik wskazany przez ubezpieczonego, chyba że jednym z płatników zasiłku jest ZUS. Wówczas bowiem podmiotem wypłacającym kwotę podwyższenia jest organ rentowy.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje, analogicznie jak świadczenie rodzicielskie, począwszy od 1 stycznia 2016 r. Należne jest ono także osobom, które w pierwszym dniu 2016 r. korzystały z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres wymienionych wcześniej urlopów. W tym przypadku jednak podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do końca okresu odpowiadającego okresowi tych urlopów.

Przykładowe obliczenie zasiłku macierzyńskiego oraz kwoty świadczenia rodzicielskiego dla celów ustalenia uprawnień do podwyższenia zasiłku
Miesiąc w 2017 r. Liczba
dni kalen-
darzowych
Stawka
dzienna
zasiłku macie-
rzyń-
skie-
go*
Za pełny miesiąc Za 5 dni danego miesiąca
wysokość zasiłku macierzyńskiego kwota
świad-
czenia rodziciel-
skiego
kwota
należne-
go pod-
wyższenia
wysokość zasiłku macierzyńskiego kwota
świadcze-
nia ro-
dziciel-
skie-
go***
kwota
należne-
go pod-
wyższe-
nia
kwota po po-
mniej-
szeniu o
zaliczkę
na
pdof**
kwota po pomniej-
szeniu o 
zaliczkę na pdof**
(1) (2) (3) (4)
= (3) × (2)
(5) (6) (7)
= (6) - (5)
(8) = (3) × 5 dni (9) (10) (11)
= (10) - (9)
styczeń 31 40,04 zł 1.241,24 zł 1.018,24 zł > 1.000,00 zł nie przysługuje 200,20 zł 164,20 zł > 161,30 zł nie przysługuje
luty 28 40,04 zł 1.121,12 zł 919,12 zł < 1.000,00 zł 80,88 zł 200,20 zł 164,20 zł < 178,60 zł 14,40 zł
marzec 31 40,04 zł 1.241,24 zł 1.018,24 zł > 1.000,00 zł nie przysługuje 200,20 zł 164,20 zł > 161,30 zł nie przysługuje
kwiecień 30 40,04 zł 1.201,20 zł 985,20 zł < 1.000,00 zł 14,80 zł 200,20 zł 164,20 zł < 166,70 zł 2,50 zł
maj 31 40,04 zł 1.241,24 zł 1.018,24 zł > 1.000,00 zł nie przysługuje 200,20 zł 164,20 zł > 161,30 zł nie przysługuje
* 1.501,45 zł × 80% : 30 = 40,04 zł
** kwoty zaliczek przyjęto hipotetycznie
na potrzeby przykładu
*** po zaokrągleniu do 10 gr w górę
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.