vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
A A A

Urlopy wypoczynkowe w 2017 r. - Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku

W myśl art. 1551 § 1 K.p., w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi temu przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2) u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Ważne: Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy wykorzystał w ciągu roku kalendarzowego urlop w wyższym wymiarze niż proporcjonalnie do okresu przepracowanego, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców. Wyjaśniamy, że według art. 1553 K.p., przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 K.p. i dalej omówionego art. 1552 K.p., niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 lub 26 dni w zależności od stażu urlopowego, a także wielkości etatu. Ponadto stosownie do art. 1552a K.p., przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym (według art. 1551 i 1552 K.p.), kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi na podstawie art. 154 § 1 i 2 K.p. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Przykład

W dniu 10 kwietnia 2017 r. pracodawca zatrudnił w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika legitymującego się 10-letnim stażem urlopowym. Jest to jego pierwsza w tym roku praca. Pracownik już w pierwszym dniu zatrudnienia nabył prawo do urlopu wypoczynkowego za 2017 r. w wymiarze 20 dni (9/12 x 26 dni = 19,5 dnia, po zaokrągleniu 20 dni), czyli w proporcji do okresu zatrudnienia z zaokrągleniem niepełnego miesiąca pracy w górę.

Przykład

W dniu 31 maja 2017 r. ulegnie rozwiązaniu umowa z pracownikiem legitymującym się 7-letnim stażem, który jest zatrudniony od 1 marca br. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik był zatrudniony w tym roku u innego pracodawcy na 3/4 etatu przez cały styczeń i 20 dni lutego. Ze świadectwa pracy wynika, że pracownik wykorzystał 24 godziny urlopu. W poprzednim zakładzie pracownik nabył prawo do 3 dni urlopu, co wynika z wyliczenia:

 • 3/4 etatu x 20 dni = 15 dni,
   
 • 2/12 x 15 dni = 2,5 dnia, po zaokrągleniu 3 dni.

Wykorzystał zatem urlop w przysługującym wymiarze. U aktualnego pracodawcy pracownikowi przysługuje 5 dni urlopu (3/12 x 20 dni).

Przykład

Pracownik podjął pracę 24 kwietnia 2017 r. W poprzednim zatrudnieniu, które ustało z końcem marca br., pracownik ten wykorzystał pełny urlop wypoczynkowy za 2017 r. w wymiarze 26 dni. W świetle powyższego w obecnym zatrudnieniu pracownik w ogóle nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego za bieżący rok.
 

Ważne: Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia urlopu do pełnego miesiąca dokonuje wyłącznie dotychczasowy pracodawca.

Przykład

W dniu 10 kwietnia 2017 r. zatrudniono na czas nieokreślony pracownika z kilkunastoletnim stażem urlopowym. U poprzedniego pracodawcy za przepracowany okres od 1 stycznia do 4 kwietnia br. wykorzystał 9 dni urlopu (4/12 x 26 dni = 8,66 dnia, po zaokrągleniu 9 dni), co pozostawało w zgodzie z okresem przepracowanym, bowiem kwiecień powinien zaokrąglić (zaliczyć) ten pracodawca.

W aktualnym zatrudnieniu (zaliczeniu podlega 8 miesięcy) z wyliczenia wynika 18 dni urlopu (8/12 x 26 dni = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni). Jeśli pracodawca udzieliłby wyliczoną liczbę dni, nastąpiłoby przekroczenie maksymalnego wymiaru urlopu za bieżący rok o 1 dzień (9 dni + 18 dni - 26 dni). Obecny pracodawca powinien w tej sytuacji przyznać pracownikowi 17 dni urlopu (26 dni - 9 dni wykorzystane u poprzedniego pracodawcy).


Zasada proporcjonalnego urlopu za przepracowany okres dotyczy wszystkich bez wyjątku pracowników. Stosuje się ją także w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z uzyskaniem przez pracownika uprawnień emerytalnych (por. uchwała SN z 20 sierpnia 1997 r., sygn. akt III ZP 26/97, OSNP 1998/5/145). Należy wspomnieć, że postanowienia układów zbiorowych pracy lub regulaminów mogą być korzystniejsze niż przepisy ogólnie obowiązujące i nie ma przeszkód prawnych, aby w przepisach wewnątrzzakładowych zamieścić regulacje, na mocy których wieloletnim pracownikom rozwiązującym stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę będzie udzielany urlop wypoczynkowy za dany rok w pełnym wymiarze.

Jak już wspomnieliśmy, aktualnie w prawie urlopowym występują dwa rodzaje urlopów proporcjonalnych:

 • ze względu na wymiar czasu pracy oraz
   
 • ze względu na nieprzepracowanie całego roku kalendarzowego.

Jeśli pracownik zatrudniony na część etatu nie przepracuje pełnego roku kalendarzowego u jednego pracodawcy, to jego urlop będzie "podwójnie proporcjonalny".

Przykład

Zatrudniony od 1 marca 2017 r. na 3/4 etatu pracownik, legitymujący się 4-letnim stażem urlopowym, zamierza rozwiązać umowę z dniem 30 czerwca br. Podstawą dla ustalenia przysługującego pracownikowi urlopu proporcjonalnego jest wymiar należny zatrudnionemu na 3/4 etatu, wynoszący w tym przypadku 15 dni (3/4 etatu x 20 dni). Za 4 miesiące pracy pracownik nabywa prawo do 5 dni urlopu (4/12 x 15 dni).


Przepis o proporcjonalnym ustalaniu urlopu stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

Przykład

Pracownik legitymujący się 5-letnim stażem urlopowym rozwiązał umowę o pracę w październiku 2016 r., a nowe zatrudnienie podjął w lutym 2017 r. Umowę o pracę zawarto na 3 lata na 3/4 etatu.

W bieżącym roku pracownik ma prawo do 14 dni urlopu (3/4 etatu x 20 dni = 15 dni; 11/12 x 15 dni = 13,75 dnia, po zaokrągleniu 14 dni).


Tabele zawierające wymiary urlopów proporcjonalnych stosownie do wymiaru czasu pracy i liczby przepracowanych miesięcy zamieściliśmy we wcześniejszej części niniejszego dodatku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.