vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

FEP za zatrudnionego emeryta

Zatrudniam kilkunastu pracowników, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach. Z racji jej wykonywania opłacam za nich składkę na FEP. Trzech z nich w maju 2017 r. przeszło na emeryturę. Od 1 lipca br. zamierzam zawrzeć z nimi ponownie umowy o pracę, ale tylko na część etatu. Nadmieniam, że nadal będą oni wykonywać pracę w szczególnych warunkach. Czy będę zwolniony z opłacania za nich składki na FEP?

NIE. Generalnie zatrudnienie pracowników-emerytów do wykonywania pracy w szczególnych warunkach w niepełnym wymiarze etatu nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania za nich składki na FEP.

Zasadą jest, że składkę na FEP pracodawca opłaca (z własnych środków) za pracownika, który spełnia łącznie niżej wymienione warunki, tj.:

  • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz
     
  • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (patrz tabela), których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych (dalej ustawy pomostowej).

Powyższe wynika z art. 35 ust. 1 ustawy pomostowej.

Obowiązek opłacania składki na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy m.in. w szczególnych warunkach, a ustaje z dniem zaprzestania jej wykonywania. Należy wyjaśnić, że pracodawcy mają obowiązek opłacania składki na ten Fundusz za zatrudnionych pracowników, którzy wykonują tzw. prace szczególne w niepełnym wymiarze czasu pracy (por. uchwałę SN w składzie 7 sędziów z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt III UZP 10/16) oraz za tych, którzy nie nabędą w przyszłości prawa do emerytury pomostowej, gdyż nie spełniają warunków. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy pomostowej nie uzależnia bowiem obowiązku opłacania przedmiotowej składki od wymiaru czasu pracy. Odsyła jedynie do przepisów art. 3 ust. 1 i 3 tego aktu, które definiują pojęcia tzw. pracy szczególnej.

W konsekwencji składka na FEP jest należna także za pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach i posiadają jednocześnie - tak jak w przypadku, o którym mowa w pytaniu - ustalone prawo do emerytury.

Charakterystyka prac szczególnych
Prace w szczególnych warunkach
wymienione w załączniku nr 1
do ustawy o emeryturach pomostowych
Prace o szczególnym charakterze wymienione w załączniku nr 2
do ustawy o emeryturach pomostowych

Prace związane z czynnikami ryzyka, które wraz z wiekiem pracownika mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wykonywane są w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które, mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.


Art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, ani żaden inny przepis tej ustawy nie wskazuje, iż posiadanie przez pracownika (wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) ustalonego prawa do emerytury stanowi przesłankę wyłączającą obowiązek opłacania składki na FEP.

Z interpretacji indywidualnej Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 25 lipca 2016 r., znak: DI/100000/43/650/2016.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60