vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą

1) Zamierzamy zawrzeć z emerytem umowę zlecenia. Czy mamy go zgłosić do ubezpieczeń w ZUS? Nadmieniamy, że nie uzyskuje on innych przychodów z pracy zarobkowej.

Emeryt ze zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS.

Umowa zlecenia jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Na wniosek zleceniobiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia są obowiązkowe także dla osób z ustalonym prawem do emerytury lub renty. Jak bowiem stanowi art. 9 ust. 4a ustawy systemowej, osoby wykonujące umowę zlecenia (odpowiednio umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.


2) Osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury wykonuje w mojej firmie umowę zlecenia i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Miesięcznie uzyskuje ze zlecenia wynagrodzenie w kwocie 1.700 zł. Dodatkowo zawarłam z nią drugą taką umowę (na inny rodzaj prac, niż są one określone w pierwszej umowie) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 1.000 zł. Czy w tym przypadku z tytułu drugiej umowy zlecenia obowiązkowe będzie dla zleceniobiorcy tylko ubezpieczenie zdrowotne?

NIE. Zawarcie przez emeryta (lub rencistę) więcej niż jednej umowy zlecenia powoduje, że kolejne takie umowy będą powodowały obowiązek ubezpieczeń społecznych, do czasu aż łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Dopiero kolejna zawarta przez daną osobę umowa zlecenia nie będzie skutkować już obowiązkiem tych ubezpieczeń. Takie uregulowanie wynika z art. 9 ust. 4a w związku z art. 9 ust. 2c ustawy systemowej.

Jeżeli więc podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych zleceniobiorcy z pierwszej umowy zlecenia w danym miesiącu osiąga kwotę minimalnej płacy, wtedy z drugiej takiej umowy należy go zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jednak pierwsza umowa nie spełni tego warunku, wtedy ubezpieczeniom społecznym osoba taka podlega obowiązkowo z tytułu obu umów zlecenia.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60