vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Wypłata odprawy emerytalnej a składki ZUS

1) Z końcem miesiąca rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę z powodu jego przejścia na emeryturę. Czy od wypłaconej odprawy emerytalnej powinniśmy naliczyć mu składki ZUS?

NIE. Wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna nie podlega składkom.

Pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające go do uzyskania emerytury (lub renty z tytułu niezdolności do pracy), przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość odpowiada kwocie jednomiesięcznego wynagrodzenia tego pracownika. Może ona być wypłacona takiej osobie tylko raz. Przy czym warunkiem umożliwiającym jej wypłatę jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę).

Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są odprawy pieniężne wypłacone pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę (albo rentę). Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia składkowego. Na podstawie tego przepisu, zwolnieniem składkowym jest objęta odprawa, której uzyskanie przez pracownika jest uzależnione od:

  • jego przejścia na emeryturę (a nie tylko od spełnienia warunków do jej otrzymania),
     
  • związku pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę.

Tylko więc odprawa emerytalna wypłacona w takich okolicznościach nie będzie oskładkowana.


2) Pracownikom przechodzącym na emeryturę wypłacamy odprawy emerytalne. Ich wysokość, zgodnie z obowiązującym w zakładzie regulaminem wynagradzania, przewyższa tę, która wynika z przepisów Kodeksu pracy. Czy jej nadwyżka będzie oskładkowana?

NIE. Oskładkowaniu nie podlega cała kwota wypłaconej pracownikom odprawy emerytalnej.

Wprawdzie przepisy prawa pracy określają, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury przysługuje odprawa w wysokości jego jednomiesięcznego wynagrodzenia, to jednak pracodawca może wypłacić takiej osobie świadczenie w wyższej kwocie. Jego wysokość może bowiem ustanowić m.in. w regulaminie wynagradzania.

W omawianym przypadku wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna w wyższej kwocie (niż przewidują to przepisy K.p.), na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia składkowego, jest wyłączona z oskładkowania w pełnej wysokości. Przepis ten wyłączając tego rodzaju wypłatę z podstawy wymiaru składek ZUS nie określa bowiem żadnego ograniczenia kwotowego. Istotne znaczenie dla zwolnienia składkowego ma fakt, iż świadczenie to zostało wypłacone takiej osobie w związku z jej przejściem na emeryturę i uzyskaniem statusu emeryta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej... (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych... (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256)

Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60