vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Umowy o pracę na czas określony - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017

Umowy nauczycieli bez limitowania

Jestem nauczycielem kontraktowym w szkole publicznej. Dyrektor szkoły zawarł już ze mną dwie umowy na czas określony, każda na okres roku szkolnego. Czy kolejna umowa nie powinna już być umową na czas nieokreślony?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 251 § 1 K.p., pracodawca może zatrudniać tego samego pracownika na podstawie umowy lub umów na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące. Liczba zawartych między nimi umów na czas określony nie może przekroczyć trzech (w stanie prawnym obowiązującym do 21 lutego 2016 r. przekształceniu w umowę na czas nieokreślony podlegała, pod pewnymi warunkami, trzecia umowa z rzędu).

Od limitów "33 i 3" obowiązujących od 22 lutego 2016 r. Kodeks pracy przewiduje kilka wyjątków, w tym pozwala na niestosowanie wspomnianych limitów, jeżeli jest to podyktowane wystąpieniem obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy (art. 251 § 4 pkt 4 K.p.). Można by się zastanowić, czy zastosowanie tej przesłanki byłoby zasadne w przedstawionej sytuacji, niemniej istotniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy w ogóle art. 251 K.p. ma zastosowanie do nauczycielskich umów terminowych.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 5 K.p., przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym. Jeżeli ustawy odrębne będące przepisami szczególnymi dla określonej kategorii pracowników w sposób kompleksowy regulują ich zatrudnienie, to na podstawie tej zasady należy przyjąć, że przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie nie mają zastosowania. Są one wyłączone przez przepisy szczególne, w tym przypadku dotyczące zatrudniania nauczycieli w ramach umowy na czas określony. Co do kompletności tych uregulowań, to w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, że regulacje Karty Nauczyciela są na tyle wyczerpujące, iż wyłączają stosowanie przepisów Kodeksu pracy dotyczących zawierania umów na czas określony (patrz ramka). Można więc uznać, że w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów na czas określony zawartych w oparciu o Kartę Nauczyciela nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy dotyczących czasowego i ilościowego limitu umów tego rodzaju. Co za tym idzie, wyłączone są również przepisy wprowadzające wyjątki od tych limitów i związany z nimi obowiązek informacyjny pracodawcy względem Państwowej Inspekcji Pracy. Występuje on w sytuacji, gdy przesłanką uchylenia limitów są obiektywne powody leżące po stronie pracodawcy.

Należy w tym miejscu zauważyć, że nauczyciel pracujący w szkole czy innej placówce niepublicznej może być zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy. W takim przypadku obejmują go regulacje tego Kodeksu w zakresie limitów "33 i 3" i wyłączeń od limitów. To samo dotyczy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświacie, niezależnie od tego, czy pracują w placówce publicznej, czy niepublicznej.

"Przepis art. 10 ust. 4 ustawy (...) - Karta Nauczyciela (...), według którego nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony może nastąpić wyłącznie w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, wyłącza stosowanie art. 251 K.p.".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1999 r., sygn. akt I PKN 235/99

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60