vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
A A A

Dokumentacja w sprawach poszczególnych zasiłków z ZUS - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy

Zasiłek macierzyński to jedno ze świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Warunek konieczny

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa przysługują osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Tak też jest z zasiłkiem macierzyńskim. Przysługuje on ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko, 
   
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, 
   
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku wskazanym wcześniej.

Stanowi o tym art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Według generalnej zasady mogą z niego korzystać osoby ubezpieczone.

Jeśli więc osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega ubezpieczeniu chorobowemu, to po spełnieniu pozostałych warunków, może liczyć na nabycie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Przy czym osoba prowadząca pozarolniczą działalność nie może ubiegać się o wymienione urlopy związane z macierzyństwem, tylko o zasiłek macierzyński. Urlopy takie zostały przewidziane dla pracowników.

Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony został od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie wynosi on 20 tygodni (140 dni), w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie 31 tygodni (217 dni). Szczegółowo kwestie te reguluje art. 180 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Przy czym nie więcej niż 6 tygodni urlopu/zasiłku macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. Wówczas po porodzie przysługuje urlop/zasiłek macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania odpowiedniego przysługującego wymiaru. Po wykorzystaniu urlopu/zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego ubezpieczonemu przysługuje urlop rodzicielski/zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiednio do 32 albo 34 tygodni (art. 1821a § 1 K.p.). 

Z prawa do zasiłku macierzyńskiego osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą korzystać od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a więc bez okresu wyczekiwania.


Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Płatnik zasiłku

Prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz jego wysokość dla osób prowadzących pozarolniczą działalność ustala i świadczenie to wypłaca ZUS - właściwy ze względu na siedzibę płatnika składek, w oparciu o dostarczone przez ubezpieczonego stosowne dokumenty (patrz tabela: Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku macierzyńskiego...).

Przy czym wraz z dokumentami uzasadniającymi prawo do świadczenia płatnik składek powinien przedłożyć zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku (art. 61 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Zaświadczenie takie może zostać złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego i powinno zawierać informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Można do tego celu wykorzystać formularz ZUS Z-3b.

Szczegółowe określenie dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający danemu rodzajowi urlopu macierzyńskiego przez poszczególne osoby uprawnione zawierają § 9-10, 12, 14-19a, 22, 24-26 rozporządzenia.

Uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka
Rodzaj urlopu, za który zasiłek macierzyński przysługuje Uprawnieni do świadczenia
urlop macierzyński co do zasady ubezpieczona matka dziecka, ale w niektórych przypadkach* również ubezpieczony ojciec dziecka
urlop rodzicielski na równych prawach (w tym także jednocześnie) ubezpieczona matka dziecka i ubezpieczony ojciec dziecka
urlop ojcowski wyłącznie ubezpieczony ojciec dziecka
* Określonych w art. 29 ust. 3, 5-10 ustawy zasiłkowej.

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka - § 9, 10 rozporządzenia
za okres na terenie Polski podczas pobytu za granicą
przed dniem porodu złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza stwierdzające przewidywaną datę porodu oraz spełniające warunki określone w § 5 pkt 1 rozporządzenia, tj. przetłumaczone na język polski, zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem*
od dnia porodu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub kopie tych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS*
* Obowiązku przetłumaczenia na język polski nie stosuje się do wymienionej dokumentacji wystawionej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.