vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Pracownik w podróży służbowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017

Wysokość diet w krajowej podróży służbowej

Wysokość diety w podróży krajowej

Warunki przyznania diet za podróż służbową w sferze budżetowej, m.in. w podróży krajowej, zostały określone w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej. Pracodawcy spoza sfery budżetowej także podlegają przepisom tego aktu prawnego, jeżeli w przepisach wewnątrzzakładowych lub w umowach o pracę nie uregulowali samodzielnie zasad zwrotu należności z tytułu podróży służbowych.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
   
 • od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
   
 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Natomiast gdy podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
   
 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Wynika to z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej.

Prawodawca określił też przypadki, w których dieta nie przysługuje. Ma to miejsce w sytuacji, gdy:

 • pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie,
   
 • pracownika delegowano do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu,
   
 • pracownik przebywający w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni skorzystał z prawa do powrotu, w dniu wolnym od pracy, do miejscowości swojego stałego lub czasowego pobytu (dieta nie przysługuje za czas pobytu w miejscu zamieszkania).

Przyznanie diet następuje po uwzględnieniu całego czasu podróży służbowej, począwszy od godziny wyjazdu do godziny powrotu, według podanych wcześniej zasad. Przy czym dobę podróży służbowej liczy się jako kolejne 24 godziny od momentu jej rozpoczęcia.


Dieta za dobę podróży krajowej wynosi 30 zł i jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

Zmniejszanie wysokości diety

Kwotę diety w wysokości 30 zł za dobę krajowej podróży służbowej zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 25% diety,
   
 • obiad - 50% diety,
   
 • kolacja - 25% diety.

Tak stanowi § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej.

Także w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, znajdują zastosowanie podane zasady zmniejszania diety.

Trzeba dodać, że niezależnie od tego, w jakiej wysokości pracownikowi przysługuje dieta, kwotę jej zmniejszenia z tytułu zapewnienia pracownikowi określonego posiłku oblicza się od pełnej kwoty diety, czyli od 30 zł. Taki pogląd przyjęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie przekazanym naszemu Wydawnictwu 16 kwietnia 2013 r. (patrz ramka).

Ustalanie diet odbywa się w odniesieniu do doby podróży służbowej, w czasie której pracownik może mieć zapewnione nawet całodzienne wyżywienie. Trwa ona od momentu jej rozpoczęcia do chwili zakończenia i upływa po 24 godzinach od rozpoczęcia podróży. Doba podróży służbowej nie pokrywa się więc z dobą astronomiczną. Jednak biorąc pod uwagę przepisy wymienionego rozporządzenia, w razie zapewnienia pracownikowi w tak rozumianej dobie posiłków w zwyczajowo spożywanych porach, wysokość diety trzeba odpowiednio zmniejszyć.

Należy zasygnalizować, że posiłki profilaktyczne należne pracownikowi w czasie podróży służbowej nie powodują obniżenia diety. Wydanie takiego posiłku nie może być traktowane jako zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego wyżywienia w czasie tej podróży, gdyż posiłki te przysługują na innej podstawie prawnej, tj. na mocy art. 232 K.p. Tak też uznało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w swoim stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 10 października 2014 r. (patrz ramka).

"(...) W świetle przepisów § 7 rozporządzenia (tj. rozporządzenia w sprawie podróży służbowej - przyp. red.), dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży (ust. 1). Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego, w sposób określony w ust. 2. Należność pracownika z tytułu diet ulega stosownemu zmniejszeniu bądź nie występuje jeśli pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie podczas podróży służbowej. W przypadku przedstawionym w piśmie, tj. jeśli podróż służbowa trwała od 8 do 12 godzin, a pracownik miał zapewniony obiad należność z tytułu diety nie występuje. Obliczona zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b) połowa diety (15 zł) podlega bowiem zmniejszeniu o koszt obiadu, tj. o 15 zł (50% z 30 zł = 15 zł). (...)".

Stanowisko MPiPS udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 16 kwietnia 2013 r.


"(...) Odrębnym świadczeniem pracowniczym związanym z wykonywaną pracą w warunkach szczególnie uciążliwych jest uprawnienie do nieodpłatnych posiłków profilaktycznych, które pracodawca jest obowiązany zapewnić na warunkach określonych przepisami rozporządzenia (...) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (...). W świetle § 1 pkt 1 rozporządzenia posiłki wydawane ze względów profilaktycznych mają formę jednego dania gorącego. (...)

Z uwagi na charakter i formę posiłków profilaktycznych (...), nie należałoby ich traktować - zdaniem Departamentu Prawa Pracy - jako bezpłatnego posiłku (np. obiadu) w kontekście § 7 ust. 4 i § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia MPiPS (w sprawie podróży służbowej - przyp. red.)".

Stanowisko MPiPS udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 10 października 2014 r.


Przykład

Pracownik wyjechał w podróż służbową o godz. 1800 pierwszego dnia, a zakończył ją po trzech dniach o godz. 2200. Pracodawca uznał, że pierwsza doba podróży zakończyła się o godzinie 2400 tego samego dnia. Następne dni podróży liczył pracownikowi jako dni kalendarzowe. Od tak ustalonych diet dokonywał ich zmniejszenia w danym dniu w zależności od rodzaju posiłków zapewnionych pracownikowi.

Pracodawca błędnie ustalił doby podróży służbowej. Należało je liczyć jako kolejne 24 godziny od godziny rozpoczęcia delegacji. Pierwsza doba rozpoczętej przez pracownika podróży o godz. 1800 upłynęła następnego dnia o godz. 1800, a kolejna następnego dnia o tej samej godzinie. W odniesieniu do tak liczonych dób należało ustalać diety i zmniejszać je odpowiednio do zapewnionych pracownikowi bezpłatnych posiłków, tj. śniadań, obiadów i kolacji.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieDelegacji.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60