vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Wykonywanie pracy sezonowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Umowy sezonowe bez limitu

Od wielu lat zatrudniamy pracowników sezonowych. Podpisywaliśmy z nimi umowy na czas określony, na kilka miesięcy. Nigdy nie przekształcały się w umowę na czas nieokreślony, bo takie były przepisy. Czy obecnie również możemy zawierać sezonowe umowy bez względu na ich ilość?

TAK. Od 22 lutego 2016 r. zasady zatrudniania na podstawie umowy na czas określony uległy poważnym zmianom, jednak umowy na czas określony zawierane w celu wykonywania prac sezonowych nadal nie podlegają limitowaniu.

Od wskazanego dnia generalnie obowiązują limity zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony, tzw. limity "33 i 3". Pierwsze ograniczenie wynikające z tych limitów to możliwość zatrudniania danego pracownika w ramach umowy (umów) na czas określony przez okres maksymalnie 33 miesięcy. Drugi limit wprowadza ograniczenie liczby umów na czas określony między tymi samymi stronami do trzech. Konsekwencją przekroczenia limitów "33 i 3" jest przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony - z dniem następnym po dniu, w którym doszło do przekroczenia. Od obowiązku limitowania zatrudnienia na czas określony istnieją jednak pewne wyjątki.

Jak wynika z art. 251 § 4 K.p. limity nie są stosowane w razie zawarcia m.in. umowy na czas określony w celu wykonywania prac sezonowych. Taka przesłanka pozwalała pracodawcom na zawieranie umów sezonowych bez jakichkolwiek ograniczeń także przed 22 lutego 2016 r. Wyłączenie umów na czas określony z wymogu ich limitowania, np. z powodu zawarcia ich w celu wykonywania pracy sezonowej, związane jest z obowiązkiem wskazania w tej umowie przesłanki pozwalającej na niestosowanie limitu "33 i 3". W przypadku umów na czas określony zawartych w dniu 22 lutego 2016 r. i później, uzupełnienie następuje wprost w treści umowy, w ust. 3 dodanym do formularza umowy od 22 lutego 2016 r. W ustępie tym należy podać konkretną przesłankę niestosowania limitów, np. zawarcie umowy na okres sezonu (patrz przykład umowy).

Należy zasygnalizować, że po zmianie przepisów w zakresie zatrudniania terminowego, długość wypowiedzenia umowy na czas określony, w tym zawieranej na czas sezonu, zależy od stażu zakładowego (art. 36 K.p.). W przypadku umów na czas sezonu zawartych począwszy od 22 lutego 2016 r., do stażu tego zalicza się wszystkie okresy pracy pracownika w danej firmie, bez względu na przerwy między nimi. Możliwość wypowiedzenia takiej umowy nie zależy już od wprowadzenia do jej treści zapisu o wypowiedzeniu.

Przykładowa umowa o pracę na okres sezonu (fragment)
. . . . .Rewal, dnia 1 lipca 2017 r. . . . . . .
(miejscowość i data)
Smażalnia Ryb "Na wydmie"
 ul. Prosta 6, Rewal

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu: . . . . . . . . . . . . . 1 lipca 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                         (data zawarcia umowy)

między . . . . . . Smażalnią Ryb "Na wydmie" w Rewalu przy ul. Prostej 6, reprezentowaną przez Marzenę Gąsicką, właściciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo
osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a . . . . Mariuszem Rasickim, zam. przy ul. Kwiatowej 5/2 w Rewalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na . . . . . . . . czas określony od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy: . . . . . . . . . . . . . . kucharz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)


(ust. 1 pkt 2 - 6 i ust. 2 umowy pominięto)


3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy . . . . . . . . niniejsza umowa o pracę nie podlega limitom zatrudnienia na podstawie umowy lub umów na czas określony z uwagi na zawarcie jej w celu wykonywania prac sezonowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach
uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony**). . . . . . . . . Marzena Gąsicka . . . . . . . . . .
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

1.07.2017 r.

. . . . . . Mariusz Rasicki . . . . . . .
(data i podpis pracownika)
(...)
** Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60