vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Wykonywanie pracy sezonowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Pracownik na sezon z urzędu pracy

Pracodawca może zwiększyć stan zatrudnienia w okresie sezonowego ożywienia korzystając z instrumentów przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), m.in. z pracy stażysty skierowanego do danego pracodawcy przez powiatowy urząd pracy.

Przez staż należy rozumieć nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a w przypadku gdy skierowany nie ukończył 30. roku życia - na okres do 12 miesięcy. Pracodawca zainteresowany przyjęciem bezrobotnego na staż powinien złożyć do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy o jego zorganizowanie. Zamieszcza się w nim dane określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160), w tym:

  • proponowany okres stażu (nie krótszy niż 3 m-ce),
     
  • opis zadań stażysty, w tym nazwę zawodu lub specjalności zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy,
     
  • nazwę komórki organizacyjnej i stanowisko pracy oraz zakres zadań zawodowych,
     
  • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji bezrobotnego.

Pracodawca może we wniosku w sprawie zawarcia umowy o odbycie stażu wskazać imiennie bezrobotnego, którego zamierza przyjąć na staż. Formularze wniosków są publikowane na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy. Można je także pobrać w siedzibach tych urzędów.

Obowiązki organizatora stażu

Do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenie stażysty w zakresie bhp oraz zapewnienie mu przez cały okres odbywania stażu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania zadań. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia mu dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu jego zakończenia (art. 53 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia). Stażysta zachowuje prawo do stypendium za te dni wolne.

Pracodawca nie wypłaca stażyście wynagrodzenia. W okresie stażu przysługuje mu stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych należnego w okresie pierwszych trzech miesięcy. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Stażysta nie może pracować w nadgodzinach oraz co do zasady w porze nocnej, w niedziele i święta oraz na zmiany.

Przed dopuszczeniem do wykonywania zadań pracodawca (organizator stażu):

- zapoznaje stażystę z programem stażu oraz z jego obowiązkami i uprawnieniami, a także z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy,
- zapewnia stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia (za wyjątkiem badań wstępnych, o ile zostały przeprowadzone za skierowaniem starosty),
- przeprowadza szkolenie bhp stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników,
- w razie potrzeby wydaje stażyście odzież i obuwie robocze oraz inne środki ochronne,
- zapewnia bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne, na zasadach dotyczących pracowników.

Ważne. Organizator stażu wyznacza opiekuna stażysty.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60