vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wykonywanie pracy sezonowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Zatrudnienie na podstawie umowy absolwenckiej

Absolwenci mogą nabywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe na praktykach czy stażach oferowanych przez zakłady pracy. Pracodawcy natomiast mogą wykorzystywać takie krótkotrwałe formy zatrudnienia w celu okresowego zwiększenia liczby pracowników. Nie muszą w tym celu nawiązywać z absolwentem stosunku pracy. Podjęcie i wykonywanie pracy przez absolwenta może nastąpić na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. nr 127, poz. 1052).

Absolwent, który ukończył co najmniej gimnazjum i nie osiągnął jeszcze 30 lat, może rozpocząć swoją karierę zawodową w ramach praktyki absolwenckiej. Umożliwia mu to ustawa o praktykach absolwenckich, która przewiduje m.in. zawarcie umowy o praktykę absolwencką. Zatrudnić praktykanta może zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Podmiot przyjmujący na praktykę jest zobowiązany zapewnić praktykantowi:

 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy na zasadach przewidzianych dla pracowników,
   
 • środki ochrony indywidualnej (w zależności od potrzeby).

Na wniosek praktykanta pracodawca jest zobowiązany wydać zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki. Do praktyki absolwenckiej nie stosuje się regulacji Kodeksu pracy, z wyjątkiem przepisów o:

Trzeba podkreślić, że wykonywanie pracy na podstawie praktyki absolwenckiej nie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy.

Praktyka absolwencka może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Maksymalny czas jej trwania u danego pracodawcy to łącznie 3 miesiące. W przypadku gdy praktyka ma charakter nieodpłatny, umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. W razie odpłatności umowa może być rozwiązana z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie praktykanta

Strony umowy o praktykę absolwencką mogą postanowić, że będzie ona odpłatna. W takim wypadku świadczenie dla praktykanta (nie należy go mylić z wynagrodzeniem za pracę) nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym okresie. Ustawa o praktykach absolwenckich wskazuje co powinna zawierać umowa o taką praktykę. Strony umowy muszą w niej uzgodnić: rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki oraz wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli ma być ona odpłatna.

Praktyka nie wyklucza zasiłku

Osoby, które mogą skorzystać z praktyk absolwenckich są często zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne. Podjęcie praktyki nie ma jednak wpływu na status bezrobotnego. Nadal go zachowują, tak samo jak prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z tym zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia z umowy absolwenckiej nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.


W ramach praktyki absolwenckiej nie można wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu rozporządzeń wydanych na podstawie art. 23715 K.p.


Odbywanie praktyki stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy podjęcia zatrudnienia czy innej formy aktywizacji zawodowej proponowanej przez urząd pracy. Praktykant musi jednak przedstawić powiatowemu urzędowi pracy, w którym jest zarejestrowany, umowę o praktykę absolwencką.


Przykład umowy o praktykę absolwencką
Lublin, dnia 20.07.2017 r.


Umowa o praktykę absolwencką

zawarta w dniu 20.07.2017 r. między Przedsiębiorstwem Rolno-Spożywczym "Ogród" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśnej 16 w Lublinie, reprezentowanym przez Tomasza Rydzego, prezesa zarządu, zwanym dalej Podmiotem przyjmującym na praktykę, a Teresą Karpińską, zam. ul. Sołecka 5 w Lublinie, zwaną dalej Praktykantem.

§ 1

Strony zawierają umowę o praktykę absolwencką na okres od 20.07.2017 r. do 19.10.2017 r.

Na podstawie niniejszej umowy praktykant będzie wykonywał czynności obróbki warzyw i owoców w dziale produkcyjnym Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego "Ogród" Sp. z o.o. w Lublinie.

§ 2

Umowa ma charakter odpłatny. Praktykant w okresie obowiązywania umowy ma prawo do świadczenia pieniężnego w wysokości 1.800 zł. Świadczenie będzie płatne raz w miesiącu, w ostatnim dniu miesiąca za który przysługuje.

§ 3

Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie obowiązywania umowy wynosi 15 godzin. W ramach praktyki Praktykant będzie wykonywał czynności, będące przedmiotem umowy, w wymiarze 3 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

§ 4

W okresie obowiązywania umowy Praktykant ma prawo korzystać z wszelkich urządzeń socjalnych Podmiotu przyjmującego na praktykę, na zasadach dotyczących pracowników.

§ 5

W okresie obowiązywania umowy praktykant ma prawo do 2 dni wolnych, bez zachowania prawa do świadczenia, o którym mowa w § 2 umowy.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się ustawę o praktykach absolwenckich oraz wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Tomasz Rydzy
(prezes zarządu)
Teresa Karpińska
(Praktykant)
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.