vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Wykonywanie pracy sezonowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych

W miesiącach letnich w wielu firmach zwiększa się zapotrzebowanie na sezonowych pracowników. Niekiedy są to pracownicy z zagranicy, którzy mogą być zatrudniani w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dotyczy to m.in. pracowników z państw graniczących z Polską od strony wschodniej, np. z Ukrainy czy Białorusi. Zatrudnienie pracowników ze wskazanych państw następuje w tzw. trybie uproszczonym, na podstawie zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od liczby pracodawców).

Rejestracja oświadczenia warunkiem zatrudnienia

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca w trybie uproszczonym musi zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu lub siedziby pracodawcy, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Praca, o której mowa w oświadczeniu, musi być wykonywana na podstawie pisemnej umowy (o pracę lub cywilnoprawnej), na warunkach wynikających z tego oświadczenia. Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 224 ze zm.), umowa - co do zasady - powinna być zawarta w języku polskim.


Zatrudnianie cudzoziemca bez pisemnej umowy stanowi powierzenie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, zagrożone grzywną od 3.000 zł.


Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest zażądać od niego przed podjęciem pracy dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. Kopię tego dokumentu pracodawca przechowuje przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Do tytułów pobytowych uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce zaliczamy m.in. wizę, z wyjątkiem wizy turystycznej oraz wiz wydanych w celu korzystania z ochrony czasowej i przejazdu ze względów humanitarnych.

Podstawą do uzyskania tytułu pobytowego przez cudzoziemca jest m.in. zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Przez 3 miesiące bez wizy

Brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę, co do zasady, nie uchyla obowiązku uzyskania przez cudzoziemca ważnego tytułu pobytowego uprawniającego go do pobytu i wykonywania pracy w Polsce, np. wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Jednak należy zasygnalizować, że od 11 czerwca br. pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. Oznacza to, że obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni (liczy się łączny okres pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen, w tym Polski) w ciągu każdego 180-dniowego okresu. W tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat z 19 czerwca br. zamieszczony na stronie Ministerstwa (patrz fragment pisma).

Ponadto należy nadmienić, że od 1 stycznia 2018 r. mają ulec zmianie zasady zatrudniania cudzoziemców (trwają prace legislacyjne w sprawie zmiany przepisów w tym zakresie). Niemniej do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, w czasie którego możliwe będzie zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy przed końcem 2017 r.

Resort pracy o zatrudnianiu cudzoziemców w ruchu bezwizowym

"(...) Pracodawca zatrudniający cudzoziemca nadal jest zobowiązany zażądać od cudzoziemca przed dopuszczeniem go do pracy okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu w Polsce i przechowywania jego kopii przez cały okres powierzania pracy. Dokumentem takim może być kopia paszportu ze stampilą (stemplem, pieczęcią - przyp. red.) potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, dla uniknięcia ryzyka zarzutu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zalecamy sprawdzenie przez pracodawców pod koniec okresu 90 dni uprawniającego danego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy cudzoziemiec uregulował kwestie pobytowe (tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważniające do wykonywania pracy albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy)..."

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60