vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

PIT i ZUS od wakacyjnej pracy młodzieży - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017

Opodatkowanie i oskładkowanie młodzieżowego etatu

W przypadku ubezpieczenia w ZUS młodzieży uczącej się lub studiującej, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, nie ma żadnych przepisów szczególnych, które wyłączałyby takie osoby z obowiązkowych ubezpieczeń. Nie ma też znaczenia, że praca jest wykonywana przez te osoby tylko w okresie wakacji.

Wszyscy pracownicy (także posiadający status ucznia lub studenta) niezależnie od wieku podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. W tym samym czasie pracownicy podlegają też obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS dokonuje pracodawca, na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10, w ciągu 7 dni od daty zawarcia stosunku pracy.

Podstawę wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez niego u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Przez cały okres trwania ubezpieczenia pracownika należy składać za niego za każdy miesiąc kalendarzowy imienny raport ZUS RCA. W raporcie tym wykazuje się naliczone za pracownika składki społeczne oraz zdrowotną (i ewentualnie na FP i FGŚP - w deklaracji ZUS DRA).

Od dochodów ze stosunku pracy niezależnie od tego, czy zostały uzyskane przez uczniów, czy studentów, pracodawca w trakcie roku zobowiązany jest obliczać jako płatnik podatku dochodowego zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Podstawę opodatkowania za dany miesiąc wyznaczają przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika w tym okresie, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Gdy przed pierwszą wypłatą pracownik złoży pracodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o pdof, pracodawca zmniejsza zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b ustawy o pdof (w 2017 r. - 46,33 zł). Ponadto zaliczka ulega obniżeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej jednak niż 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Pracodawca zaliczkę od omawianych dochodów przekazuje w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca lutego roku następnego, pracodawca obowiązany jest przekazać zatrudnionemu w okresie wakacyjnym uczniowi lub studentowi informację PIT-11. Na podstawie tej informacji pracownik (lub jego przedstawiciel ustawowy, jeżeli jest to młodociany) obowiązany jest złożyć w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego roczne zeznanie podatkowe.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60