vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

PIT i ZUS od wakacyjnej pracy młodzieży - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017

Składki ze zlecenia za studenta, który ukończył 26 lat

Osoba wykonująca w naszej firmie umowę zlecenia jest studentem. W dniu 15 lipca 2017 r. skończyła 26 lat. Czy składki do ZUS powinniśmy zacząć płacić za nią od 1 sierpnia 2017 r.?

NIE. Osoby wykonujące umowę zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (oraz pozostałym ubezpieczeniom społecznym, tj. chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu), jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Zasada ta wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak po ukończeniu przez ucznia lub studenta 26 lat zleceniodawca ma obowiązek zgłosić go w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowych i wypadkowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego z racji wykonywanej umowy zlecenia.

Zgłoszenia do tych ubezpieczeń należy dokonać od dnia, w którym zleceniobiorca będący studentem ukończył 26 lat, tj. od dnia 26. urodzin. Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej należy bowiem kierować się regułą wynikającą z art. 112 Kodeksu cywilnego, która stanowi, że przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Oznacza to, że np. 26 lat osiąga się z początkiem dnia 26. urodzin, a nie dopiero z jego upływem.

Zleceniobiorcę, o którym mowa w pytaniu, należało więc zgłosić do ubezpieczeń w ZUS (społecznych i zdrowotnego oraz ewentualnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - gdyby student zawnioskował o nie) na druku ZUS ZUA od 15 lipca 2017 r. Taką datę należało podać na tym druku jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Od tego też dnia od wypłacanego zleceniobiorcy wynagrodzenia zleceniodawca powinien już naliczać składki społeczne, zdrowotną oraz składkę na Fundusz Pracy (jeśli zleceniobiorca uzyskał odpowiednio wysoki przychód) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podstawę wymiaru składek zleceniobiorcy, który otrzymał wynagrodzenie za cały miesiąc, lecz został objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami w trakcie miesiąca (tu: ukończył 26 lat w trakcie miesiąca) należy ustalić proporcjonalnie. Naliczone składki trzeba natomiast wykazać w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia.

Przykład

Kilka miesięcy temu firma zawarła umowę zlecenia z osobą będącą studentem. Nie zgłosiła jej wówczas do ubezpieczeń w ZUS, ponieważ osoba ta nie miała ukończonych 26 lat. Wynagrodzenie miesięczne zleceniobiorcy wynosi 1.400 zł. W dniu 15 lipca 2017 r. student ukończył 26 lat. Od tego też dnia firma zgłosiła go w ZUS na druku ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w tym również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) i ubezpieczenia zdrowotnego. Wynagrodzenie lipcowe firma wypłaci mu na początku sierpnia br. Składki od tej wypłaty naliczy więc w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za sierpień 2017 r., ale tylko za okres od 15 do 31 lipca 2017 r., od podstawy wymiaru w kwocie 767,74 zł, wyliczonej następująco: 1.400 zł : 31 dni lipca × 17 dni lipca, w których zleceniobiorca podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Kwota ta stanowi podstawę wymiaru składki na FGŚP, a po odliczeniu składek społecznych finansowanych ze środków zleceniobiorcy stanowi też podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Firma nie naliczy natomiast składki na FP, gdyż przychód zleceniobiorcy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższy niż minimalna płaca. Za lipiec 2017 r. firma sporządzi za zleceniobiorcę zerowy raport ZUS RCA.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60