vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
A A A

Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Ogólne zasady stosowania ochrony przedemerytalnej

Kodeks pracy wprowadza wzmocnioną ochronę trwałości zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 K.p.). Ochrona ta nie przysługuje jedynie w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy bądź likwidacji lub upadłości pracodawcy (art. 40 i 411 K.p.). Ponadto, co do zasady, dotyczy ona tylko okresu poprzedzającego uzyskanie wieku emerytalnego i kończy się wraz z jego osiągnięciem (przesłanka posiadania wymaganego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 39 K.p., w bieżącym stanie prawnym jest już nieaktualna).

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym dotyczy wszystkich rodzajów umów, ale odnosi się jedynie do zakończenia zatrudnienia w trybie za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Przy czym zakaz wypowiedzenia umowy obowiązuje dopiero od dnia uzyskania wieku ochronnego.

W myśl art. 42 § 1 K.p. przepisy o wypowiedzeniu całkowitym odnoszą się odpowiednio do wypowiedzenia zmieniającego. Dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wobec pracownika w okresie korzystania z ochrony przedemerytalnej jest jednak możliwe, choć w bardzo ograniczonym zakresie. Zgodnie z art. 43 K.p., pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy wspomnianemu pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie zmieniające jest konieczne ze względu na:

 • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
   
 • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Przepisem tym może się posłużyć zarówno pracodawca podlegający Kodeksowi pracy jak i objęty zakresem ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474), zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych. Podlegają jej pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, przy czym ma ona zastosowanie, jeżeli przyczyna rozwiązania lub zmiany warunków umowy o pracę nie leży po stronie pracownika. To na podstawie tej ustawy można wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej, nawet jeżeli nie pozwala na to Kodeks pracy. Wypowiedzenie zmieniające można zastosować zarówno w przypadku typowych zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.


Ochrona przedemerytalna nie obowiązuje, jeżeli pracownik osiągnął wiek uprawniający do tej ochrony po dokonaniu wypowiedzenia przez pracodawcę.


Ochrona przedemerytalna nie jest ograniczona tylko do jednej umowy o pracę. Dotyczy ona zarówno podstawowego jak i dodatkowego stosunku pracy. Dla jej stosowania nie ma znaczenia wymiar czasu pracy danego pracownika.

Ochrona wyłącza limity

Od 22 lutego 2016 r. w prawie pracy obowiązują limity zatrudniania na czas określony, tzw. limity "33 i 3". Ograniczają one liczbę umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami do trzech, a długość zatrudnienia danego pracownika na podstawie takiej umowy lub umów do 33 miesięcy.

Powyższe limity zostały wprowadzone przez ustawę nowelizującą Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 1220). Zawiera ona przepisy przejściowe, które w jednym przypadku uchylają wspomniane limity. Na mocy tych przepisów nie mają one zastosowania do umowy na czas określony zawartej przed 22 lutego 2016 r., której rozwiązanie przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia (czyli po 21 listopada 2018 r.) - jeżeli została zawarta z pracownikiem, którego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Ochrona ta musi przy tym obowiązywać w całym okresie od 22 lutego 2016 r. do 21 listopada 2018 r. Stanowi o tym art. 14 ust. 6 przywołanej ustawy nowelizującej.

Powyższe oznacza, że w limitach "33 i 3" nie uwzględnia się umowy o pracę zawartej z pracownikiem, któremu w dniu 22 lutego 2016 r. przysługiwała ochrona przedemerytalna i który będzie z niej korzystał co najmniej do 21 listopada 2018 r. Taka umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, nawet jeżeli przekracza limity. W tym przypadku nie następuje przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony z dniem następnym po dniu, w którym przekroczono limity. Przy czym jeżeli pracownik korzysta ze szczególnej ochrony zatrudnienia, w tym przedemerytalnej, tylko przez część tego okresu, to art. 14 ust. 6 noweli, który wprowadza omawiane wyłączenie, nie ma zastosowania.

Nowy wiek emerytalny a ochrona

Moment rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej jest zróżnicowany, zależy bowiem od tego, kiedy dany pracownik może przejść na emeryturę. To zaś uzależnione jest od przepisów dotyczących wieku emerytalnego, które z dniem 1 października 2017 r. ulegną zmianie.

Do tej daty powszechny wiek emerytalny wynosi docelowo dla kobiet i mężczyzn 67 lat. Dochodzenie do tego wieku emerytalnego jest jednak rozłożone w czasie. Wiek emerytalny jest podwyższany stopniowo, o 1 miesiąc co 3 miesiące.

Od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38 ze zm.), dalej noweli. Zawiera ona przepisy przejściowe dotyczące stosowania ochrony przedemerytalnej.

Jak wynika z art. 28 noweli, jeżeli w dniu 1 października 2017 r. pracownik objęty będzie ochroną przedemerytalną przewidzianą w art. 39 K.p., ochrona ta będzie mu przysługiwała aż do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego ustalonego przez obecne przepisy. Tak ustalony okres ochronny będzie obowiązywał nawet wtedy, gdy w jego trakcie pracownik osiągnie wiek emerytalny określony przepisami, które wejdą w życie od 1 października 2017 r.

Zgodnie z art. 29 noweli, jeżeli w dniu jej wejścia w życie pracownikowi nie będzie przysługiwała ochrona przedemerytalna, ale osiągnie on nowy wiek emerytalny (tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) przed upływem 4 lat od wejścia w życie noweli - wówczas ochrona będzie mu przysługiwała przez 4 lata, licząc od 1 października 2017 r. Taki okres ochrony przedemerytalnej będzie obowiązywał także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn.

Należy nadmienić, że nowelizacja z dnia 16 listopada 2016 r. odnosi się również do sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie noweli (1 października 2017 r.) osobie niebędącej pracownikiem przysługiwałaby ochrona przedemerytalna, gdyby pozostawała w zatrudnieniu. Wówczas ochrona przedemerytalna będzie obowiązywała (w razie podjęcia pracy) na zasadach analogicznych jak wskazane w art. 28 noweli. Jeżeli zaś w dniu wejścia w życie noweli osobie niebędącej pracownikiem nie przysługiwałaby ochrona przedemerytalna, gdyby pozostawała w tym dniu w zatrudnieniu, ale ukończy ona 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przed upływem 4 lat od wejścia w życie noweli - wówczas ochrona przedemerytalna (w razie podjęcia zatrudnienia) będzie obowiązywała na zasadach analogicznych jak wskazane w art. 29 noweli.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.