vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Dokumentacja kadrowa w firmie - Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu woli jednej ze stron umowy powodującym, po upływie okresu wypowiedzenia, jej rozwiązanie. Istotne w tym trybie rozwiązywania stosunku pracy jest to, że zgoda drugiej strony nie ma znaczenia, a umowa ulega rozwiązaniu w terminie wynikającym z przepisu prawa nawet przy jej sprzeciwie.

Według art. 30 K.p., dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę będzie zgodne z prawem, jeśli:

 • oświadczenie woli w tej sprawie zostało złożone w formie pisemnej,
   
 • pouczono w nim pracownika o przysługującym mu prawie odwołania się do sądu pracy,
   
 • w treści oświadczenia wskazano faktyczną przyczynę uzasadniającą zastosowanie omawianego trybu ustania zatrudnienia (dotyczy wyłącznie umów na czas nieokreślony).
Ważne: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony może być dokonane przez każdą ze stron, z tym że pracodawca może wypowiedzieć taką umowę tylko z uzasadnionych przyczyn, które wskaże w oświadczeniu.

Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie należy zatem złożyć najpóźniej odpowiednio przed niedzielą lub pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego rozpoczynających okres wypowiedzenia. Dodajmy, że zdaniem resortu pracy, opartym na orzecznictwie Sądu Najwyższego, a wyrażonym w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 7 września 2015 r.: "(...) Jeśli ustawodawca łączy pewne skutki prawne z okresem wypowiedzenia (np. art. 37, art. 60, art. 1671 K.p.), należy przez to rozumieć okres od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 K.p. (...)".

Stosownie do art. 36 K.p., długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
   
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przez okres zatrudnienia dla omawianych celów należy rozumieć wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy (por. uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn. akt III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4). Do powyższego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana podmiotu zatrudniającego nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 K.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
   
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
   
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Terminy wypowiadania umów określono w art. 30 § 21 K.p. wskazując zakończenie wypowiedzenia dla okresu określonego w tygodniach lub miesiącach (sobota albo ostatni dzień miesiąca).

Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z reprezentującą danego pracownika zakładową organizacją związkową (art. 38 K.p.).

Kwestię związkowej konsultacji reguluje też ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

Pomocniczy wzór oświadczenia woli pracodawcy w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. Zastosowanie tego druku pozwoli pracodawcy na sporządzenie wypowiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przykład oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony lub nieokreślony strony mogą skrócić okres wypowiedzenia.

Stosownie do art. 361 K.p., jednostronne przez pracodawcę skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, najwyżej jednak do jednego miesiąca, jest możliwe wówczas, gdy przyczyną wypowiedzenia jest:

 • ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy,
   
 • inna przyczyna niedotycząca pracownika.

Jeśli pracodawca skróci okres wypowiedzenia, za pozostałą część tego okresu musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie obliczone jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Odszkodowanie to na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) jest zwolnione ze składek ZUS. Podlega jednak opodatkowaniu.

Wyjaśniamy, że oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1990 r., sygn. akt I PR 391/90, OSNC 1992/11/206).

Powyższą regulację prawną należy odróżnić od możliwości ustalenia przez strony stosunku pracy wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę, po dokonaniu jej wypowiedzenia przez pracownika albo przez pracodawcę (art. 36 § 6 K.p.). Dotyczy ona nie tylko trzymiesięcznych wypowiedzeń, ale również krótszych i jest stosowana w trybie dwustronnego porozumienia. Pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60