vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Dokumentacja kadrowa w firmie - Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Problematyka rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest określona przepisami art. 52 K.p.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
     
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
     
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy w ww. trybie, zwanym też dyscyplinarnym, jest dopuszczalne tylko w razie stwierdzenia winy pracownika, przy czym wina ta polega przede wszystkim na jego złej woli albo na rażącym niedbalstwie.

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika jest dopuszczalne tylko w okresie 1 miesiąca od momentu uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę - art. 52 § 2 K.p.

Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uznawane jest w orzecznictwie między innymi zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy bądź przybycie do pracy w stanie po użyciu alkoholu, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, porzucenie pracy, a także kradzież mienia pracodawcy.

Podstawą rozwiązania umowy o pracę z powodu popełnienia przestępstwa przez pracownika może być tylko takie przestępstwo, które zostało popełnione w trakcie trwania stosunku pracy i uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika. Zawiniona utrata uprawnień dotyczy pracowników, którym do wykonywania zawodu niezbędne są specjalne uprawnienia, np. pilot, kierowca, lekarz.

Zanim pracodawca doręczy pracownikowi oświadczenie woli, przedmiotem którego będzie rozwiązanie umowy o pracę, niezbędne jest zasięgnięcie opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Niekiedy jednak jest też wymagana zgoda tej organizacji. Ma to miejsce np. w razie rozwiązania umowy z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

Wspomnianą organizację należy poinformować o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Gdyby organizacja związkowa miała zastrzeżenia co do zasadności zastosowania proponowanego sposobu rozstania się z danym pracownikiem, powinna swoją opinię wyrazić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia (art. 52 § 3 K.p.). Opinia związku zawodowego nie jest jednak wiążąca dla pracodawcy. Natomiast brak zgody organizacji na zwolnienie pracownika chronionego powoduje, że rozwiązanie stosunku pracy jest bezprawne (chociaż skuteczne). Pracownikowi służy jego zaskarżenie do sądu pracy.

Pomocniczy wzór oświadczenia woli pracodawcy w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r.

Przykład oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uwaga! Jeżeli bezpośrednie doręczanie oświadczenia woli jest niemożliwe, dla celów dowodowych należy wysłać pismo pocztą za potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku w treści oświadczenia jako dzień rozwiązania stosunku pracy można wskazać: "dzień zapoznania się przez adresata z treścią niniejszego oświadczenia".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60