vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Przychody emerytów i rencistów (nie)podlegające rozliczeniu

Praca zarobkowa w trakcie pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS nie jest zabroniona. Może jednak doprowadzić do zawieszenia prawa do świadczenia albo zmniejszenia jego wysokości. Przy czym może się zdarzyć, że osiągnięte przychody nie będą podlegały rozliczeniu.

Pojęcie przychodu

Przy ocenie, czy aktywność zawodowa świadczeniobiorcy (emeryta lub rencisty) wpływa na pobierane przez niego świadczenie, ustawodawca nakazał brać pod uwagę przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego albo z tytułu służby mundurowej. Zasady dotyczące zawieszalności świadczeń stosuje się również do osób:

  • wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty albo
     
  • wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, nie dotyczą ograniczenia w zakresie podejmowania aktywności zawodowej po przyznaniu świadczenia.


Przy ustalaniu przychodu nie podlegają uwzględnieniu honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Przychody niepodlegające rozliczeniu

Bez wpływu na zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości pozostają przychody uzyskane z innego tytułu niż zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo pozarolnicza działalność. Ponadto obowiązujące przepisy przewidują przypadki, w których przychody - mimo że zostały uzyskane z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności - nie podlegają rozliczeniu (patrz ramka).

Dotyczy to sytuacji, gdy:

» przychód został osiągnięty z tytułu pracy wykonywanej poza okresem, w którym przysługiwało prawo do danego świadczenia

Przychód wypłacony z tytułu pracy, służby, działalności wykonywanej przed miesiącem, od którego ustalono prawo do emerytury lub renty, nie ma wpływu na zawieszenie ani zmniejszenie świadczenia. Ponadto okres, z którego ustala się łączną kwotę przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę oraz kwoty graniczne przychodu, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku kalendarzowym, w którym powstało lub ustało prawo do świadczeń. Stanowi o tym § 1 ust. 4 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. z 1992 r. nr 58, poz. 290 ze zm.).

» emeryt uzyskuje przychód po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

Zasad dotyczących ograniczenia możliwości zarobkowania nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (art. 103 ust. 2 ustawy emerytalnej). Warto zwrócić uwagę, że również emeryt, który ukończył powszechny wiek emerytalny, pobierający przykładowo rentę rodzinną (jako świadczenie korzystniejsze), może osiągać przychody w dowolnej wysokości.

Wypłatę świadczenia w pełnej wysokości organ rentowy podejmuje z urzędu począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym powszechny wiek emerytalny został ukończony.

» przychód został osiągnięty z tytułu pracy wykonywanej w okresie, w którym świadczenie było zawieszone

W myśl art. 103 ust. 3 ustawy emerytalnej, prawo do emerytury lub renty może ulec zawieszeniu na wniosek emeryta lub rencisty.

Natomiast, zgodnie z art. 103a ustawy, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Przychód wypłacony z tytułu pracy, służby lub działalności wykonywanej w okresie, w którym wypłata świadczenia była zawieszona, uważa się za przychód uzyskany w tym okresie, jeżeli jest to korzystniejsze dla emeryta lub rencisty. Tak więc przychód ten nie podlega uwzględnieniu przy rozliczaniu świadczeń.

Przy ustaleniu, czy wystąpiły okoliczności powodujące zawieszenie lub zmniejszenie emerytury albo renty nie uwzględnia się przychodu uzyskanego:

- z tytułu pracy wykonywanej przed przyznaniem prawa do emerytury lub renty albo po ustaniu prawa do świadczenia,
- przez emeryta po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego,
- w okresie, w którym świadczenie było zawieszone w trybie art. 103 ust. 3 ustawy emerytalnej, a więc na wniosek emeryta lub rencisty,
- przez emeryta w okresie, gdy emerytura była zawieszona wskutek kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy, u którego emeryt był zatrudniony przed uzyskaniem świadczenia (art. 103a ustawy emerytalnej).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60