vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Zmiana treści oświadczenia o wysokości przychodu

Zatrudniamy osobę uprawnioną do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Poinformowaliśmy ZUS o jej zatrudnieniu i o wysokości osiąganego przez nią przychodu, który wówczas nie powodował zmniejszenia renty. Będziemy wypłacać nagrody, co może spowodować, że w miesiącu jej wypłaty przychód rencisty przekroczy niższy próg zarobkowy. Kto powinien o tym fakcie zawiadomić ZUS?

Obowiązek powiadomienia organu rentowego o zmianie wysokości osiąganego przychodu spoczywa na renciście, który w tym celu może wykorzystać przygotowany przez ZUS formularz EROP.

Należność emerytalno-rentowa ustalona w wysokości wynikającej z oświadczenia wypłacana jest w tej wysokości do czasu, gdy emeryt lub rencista nie zmieni jego treści, a więc zazwyczaj do czasu, gdy nastąpi zmiana wysokości osiąganego przychodu.

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z osobą posiadającą status rencisty, jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu przez taką osobę działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu przez takiego rencistę. Ponadto po upływie roku kalendarzowego obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie ZUS o wysokości przychodu uzyskanego przez rencistę w poprzednim roku kalendarzowym. Tak wynika z art. 127 ust. 2 ustawy emerytalnej.

Wskazane obowiązki należą również do rencisty (art. 127 ust. 1 ustawy emerytalnej). Ustawodawca wymaga w tym zakresie dwutorowego, jednoczesnego działania, tj. zarówno ze strony pobierającego świadczenie, jak i płatnika składek zatrudniającego świadczeniobiorcę.

O ile o wymienionych okolicznościach informuje pracodawca, to powiadomienie ZUS o zmianie wysokości osiąganego przychodu należy do obowiązków rencisty. To bowiem zgodnie z jego dyspozycją ZUS wypłaca świadczenie w pełnej wysokości lub zmniejsza jego wysokość albo zawiesza prawo do niego.

Konsekwencje zmiany przez świadczeniobiorcę oświadczenia o osiąganiu przychodu

W przypadku gdy z nowego oświadczenia o osiąganiu przychodu będzie wynikało, że zamiarem świadczeniobiorcy jest osiąganie przychodu w wysokości:

- powodującej zmniejszenie świadczenia lub
- powodującej zawieszenie świadczenia,

to odpowiednio zmiana wysokości wypłacanego świadczenia albo zawieszenie prawa do niego następuje od miesiąca, w którym została wydana decyzja albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze zmniejszenie świadczenia lub jego zawieszenie nie było możliwe.

Jeśli natomiast świadczeniobiorca złoży oświadczenie o osiąganiu przychodu, z którego będzie wynikało, że aktualnie osiągany przychód nie powoduje zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia, świadczenie w pełnej wysokości wypłaca się począwszy od miesiąca, w którym wpłynęło stosowne oświadczenie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60