vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Rozliczanie emerytury z FUS i renty z tytułu niezdolności do pracy

Organ rentowy ustalając, czy uzyskane przez emeryta lub rencistę przychody uzasadniały wypłatę świadczenia w pełnej wysokości, zmniejszanie jego wysokości lub też zawieszenie prawa do niego, dokonuje rozliczenia miesięcznego lub rocznego, w zależności od tego, która forma jest korzystniejsza dla świadczeniobiorcy. Aby jednak mogło dojść do rozliczenia w dwóch wariantach, informacja o wysokości osiągniętych przychodów powinna zawierać łączną kwotę przychodu w ujęciu rocznym oraz z rozbiciem na poszczególne miesiące tego roku.

Rozliczanie metodą roczną

Roczne rozliczenie świadczeń polega na porównaniu kwoty przychodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w rozliczanym roku z kwotami granicznymi (dolną i górną), ustalonymi dla tego roku. W zależności od tego, czy łączna kwota przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w danym roku:

 • nie przekroczyła dolnej granicy przychodu ustalonej dla danego roku, 
   
 • przekroczyła dolną granicę przychodów ustaloną dla danego roku, ale nie była wyższa od górnej jej granicy, 
   
 • okazała się wyższa od górnej granicy obowiązującej w danym roku,

organ rentowy ustala, że w roku tym świadczenie odpowiednio:

 • przysługiwało w pełnej wysokości, 
   
 • powinno być zmniejszone, 
   
 • podlegało zawieszeniu.

Jeśli okaże się, że łączna kwota przychodu osiągniętego przez świadczeniobiorcę w okresie ubiegłego roku kalendarzowego nie przekroczyła dolnej granicy przychodu, a świadczenie było zmniejszone lub zawieszone, wówczas organ rentowy dokonuje zwrotu różnicy między należną i wypłaconą kwotą świadczenia.

Natomiast gdy emerytura lub renta była wypłacana w pełnej lub zmniejszonej wysokości, a po dokonaniu rozliczenia okaże się, że świadczenie powinno być zmniejszone lub zawieszone, ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i będzie dochodził ich zwrotu, z uwzględnieniem możliwości dokonania dobrowolnej wpłaty.

Rozliczanie metodą miesięczną

Przy rozliczaniu miesięcznym stosuje się wszystkie obowiązujące zasady, jakie zostały przewidziane dla rozliczania rocznego. Dotyczą one ustalania wysokości przychodu i kwot granicznych oraz dobrowolnej wpłaty na FUS. Organ rentowy porównuje kwoty przychodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach kalendarzowych minionego roku z obowiązującymi w tych miesiącach kwotami granicznymi przychodów, ustalając czy w danym miesiącu świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone.

Dobrowolna wpłata na FUS

W przypadku przekroczenia wyższej kwoty granicznej przychodu istnieje możliwość korzystniejszego rozliczenia świadczenia, poprzez dokonanie tzw. dobrowolnej wpłaty na FUS. Będzie to miało miejsce, gdy organ rentowy ustali, że łączna kwota przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę przewyższyła w danym roku kalendarzowym górną granicę przychodu o kwotę niższą niż kwota nienależnie pobranych świadczeń. ZUS informuje wówczas takiego świadczeniobiorcę o możliwości uniknięcia zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń, w razie przekazania na FUS kwoty równej kwocie tego przekroczenia, pomniejszonej o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy. ZUS wyznacza wówczas termin zwrotu takiej kwoty.

Jeżeli świadczeniobiorca wpłaci na FUS kwotę przekroczenia przychodu pomniejszoną o zaliczkę pobraną na podatek dochodowy, organ rentowy uzna, że przychód przekroczył niższą kwotę graniczną, a zatem świadczenie nie podlega zawieszeniu, lecz jedynie zmniejszeniu. Jeśli jednak emeryt/rencista nie dokona wpłaty we wskazanym terminie, organ rentowy będzie dochodził zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Możliwość dokonania tzw. dobrowolnej wpłaty na FUS istnieje również przy rozliczeniu przychodów świadczeniobiorcy w ujęciu miesięcznym. Zasadność takiej wpłaty ustala się osobno dla każdego miesiąca.

Dla celów rozliczenia uzyskanych przez emerytów i rencistów przychodów organ rentowy zobowiązany jest ustalić:

- które rozliczenie jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy - roczne czy miesięczne?
- czy dla świadczeniobiorcy opłacalne jest dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS?
- kiedy zarobkujący emeryt osiągnął powszechny wiek emerytalny oraz czy w stosunku do takiego emeryta nie jest korzystniejsze rozliczenie dla ogółu emerytów?
- czy świadczenie emerytalno-rentowe było wypłacane, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
- ile wynoszą kwoty graniczne przychodu (odpowiednio 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS) w sytuacji, gdy prawo do świadczenia powstało albo ustało w ciągu roku kalendarzowego?
- czy emeryt kontynuuje zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, co przed przejściem na emeryturę?
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60