vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Przychód pobierającego emeryturę i rentę wypadkową

Od dłuższego czasu pobieram rentę wypadkową, a od niedawna dodatkowo wcześniejszą emeryturę. Chciałbym podjąć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. W jaki sposób dodatkowy przychód wpłynie na pobierane przeze mnie świadczenia?

Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów, wypłaca się zależnie od jej wyboru:

 • przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo 
   
 • emeryturę powiększoną o połowę renty.

Stanowi o tym art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.), zwanej ustawą wypadkową. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie emerytalnej, niezależnie od wysokości tego przychodu (art. 26 ust. 3 ustawy wypadkowej).

Osoba osiągająca przychód, uprawniona do renty z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury, może zatem pobierać tylko jedno, wskazane przez siebie świadczenie. Przy czym wybrane przez taką osobę świadczenie będzie podlegało rygorom zawieszalności na zasadach wskazanych w art. 104 ustawy emerytalnej.

Do czasu zaprzestania osiągania przychodu i poinformowania o tym fakcie organu rentowego nie ma możliwości pobierania świadczeń w zbiegu.

Jeżeli zatem Czytelnik zamierza podjąć zatrudnienie, musi liczyć się z koniecznością:

 • powiadomienia o tym organu rentowego, 
   
 • wskazania organowi rentowemu, które ze świadczeń będzie pobierał - emeryturę czy rentę z ubezpieczenia wypadkowego, 
   
 • poddania pobieranego świadczenia reżimom zawieszalności.

Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych może ulec zawieszeniu albo może ulec zmniejszeniu ich wysokość w przypadku osiągania przychodu. Decyduje tu kwota uzyskiwanego przychodu.

Prawo do świadczeń ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% wymienionego wynagrodzenia, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż odpowiednia kwota maksymalnego zmniejszenia (art. 104 ust. 7-8 ustawy emerytalnej).


Kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poczynając od 1 grudnia 2017 r. wynosi 2.979 zł.


Gdyby przychód Czytelnika z tytułu zatrudnienia przekroczył kwotę 130% wskazanego wynagrodzenia wynoszącego od 1 grudnia 2017 r. 5.532,30 zł, wówczas prawo do świadczenia, które wskazał jako należne mu do wypłaty, uległoby zawieszeniu.

Pojęcie "przychodu" w rozumieniu ustawy wypadkowej

Art. 26 ust. 3 ustawy wypadkowej stwierdza jednoznacznie, że osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów nie jest uprawniona do pobierania półtorakrotnego świadczenia, jeżeli osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenia ich wysokości niezależnie od wysokości tego przychodu. Przepis ten jest jednoznaczny w swej treści i użyte w nim pojęcie "przychodu" nie oznacza tylko wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, lecz także przychód z tytułu aktywności określonej w art. 104 ust. 2 ustawy emerytalnej i bez znaczenia pozostaje wysokość tego przychodu.

Z wyroku SA w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt III AUa 1123/15

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60