vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Zatrudnienie w trakcie pobierania emerytury pomostowej

Jestem uprawniony do emerytury pomostowej. Chciałbym dodatkowo podjąć zatrudnienie. Czy w zakresie osiągania przychodów obowiązują takie same zasady jak na zwykłej emeryturze?

Zasady obowiązujące aktywnych zawodowo świadczeniobiorców uprawnionych do emerytury wcześniejszej lub powszechnej przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury pomostowej finansowanej z Funduszu Emerytur Pomostowych są tylko w pewnym zakresie analogiczne (patrz tabela).

Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu lub emerytura ta ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104-106 ustawy emerytalnej.

Gdy jednak osoba uprawniona do emerytury pomostowej podejmie pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, wówczas emerytura pomostowa ulega zawieszeniu. Nie ma przy tym znaczenia wysokość uzyskiwanego przychodu z tytułu takiego zatrudnienia. Kwestie związane z osiąganiem przychodu przez emeryta uprawnionego do emerytury pomostowej reguluje art. 17 ustawy o emeryturach pomostowych.

To, czy osiągnięty przez Czytelnika przychód wpłynie na zmniejszenie wysokości emerytury pomostowej albo zawieszenie prawa do niej, będzie w dużej mierze zależało od rodzaju pracy, jaką zamierza on podjąć. Przy zatrudnieniu innym niż w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze emerytura pomostowa nie ulegnie zmniejszeniu, gdy osiągnięty przez Czytelnika przychód nie przekroczy obowiązującej od 1 grudnia 2017 r. kwoty 2.979 zł. Natomiast jeżeli przychód Czytelnika przekroczy wskazaną kwotę, ale nie będzie wyższy od obowiązującej od wskazanej daty kwoty 5.532,30 zł, wówczas emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie większą niż 565,53 zł. Zawieszenie prawa do emerytury pomostowej spowoduje osiąganie przychodu z tytułu wskazanego zatrudnienia w kwocie wyższej niż 5.532,30 zł.

Zasady obowiązujące przy osiąganiu przez świadczeniobiorców przychodów z racji aktywności zawodowej w trakcie pobierania świadczenia
Rodzaj aktywności zawodowej Emerytura z FUS Emerytura pomostowa z FEP
Zatrudnienie (inne niż w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Wskazanych zasad nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych Zawieszenie prawa do emerytury albo zmniejszenie jej wysokości na zasadach obowiązujących przy zatrudnieniu (innym niż w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), służbie lub innej pracy zarobkowej albo prowadzeniu pozarolniczej działalności. Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60