vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Płatny urlop dla pracownika etatowego

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (3.700 zł), premię kwartalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne i zmienną miesięczną premię regulaminową do 30% wynagrodzenia zasadniczego. Które z tych składników należy przyjmować do podstawy wynagrodzenia urlopowego, na jakich zasadach i z jakiego okresu?

Wynagrodzenie za urlop powinno pozostawać na takim samym poziomie jak za pracę. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą wyrażoną w art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.

Przywołany przepis stanowi też, że zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli wysokość wynagrodzenia pracownika podlega znacznemu wahaniu, okres ten może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Wyłączeniu podlegają tylko składniki wskazane w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Wskazane rozporządzenie dzieli składniki wynagrodzenia na trzy grupy: określone stałą stawką miesięczną, zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc oraz zmienne wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc.

Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości przyjmuje się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Do tych składników należy np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy czy stała premia regulaminowa. W razie otrzymywania przez pracownika tylko takich składników, w praktyce nie wyodrębnia się wynagrodzenia urlopowego. Mieści się ono w zwykle otrzymywanym przez pracownika wynagrodzeniu.

Zmienne składniki miesięczne, przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, wlicza się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 ust. 1 rozporządzenia). Zalicza się do nich np. wynagrodzenie godzinowe, akordowe, zmienne premie, wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową oraz dodatki za pracę w nocy. Podobnie jak art. 172 K.p., tak również przepisy rozporządzenia pozwalają, w przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników, na uwzględnienie ich w łącznej wysokości wypłaconej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie ustalone według podanych zasad stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego został określony w § 9 rozporządzenia. Zgodnie z tą regulacją ustala się je:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normatywnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Do ustalenia wskazanej podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego przyjmuje się tylko zmienne miesięczne składniki wynagrodzenia.

Przykład

Na wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika składa się stawka zasadnicza w stałej miesięcznej wysokości - 3.700 zł, premia kwartalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zmienna premia miesięczna do 30% wynagrodzenia zasadniczego. W styczniu 2018 r. korzystał z 80 godzin urlopu wypoczynkowego. W okresie przyjmowanym do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego (październik - grudzień 2017 r.) pracownik ten uzyskał premię w wysokości: w październiku 300 zł, w listopadzie 150 zł i w grudniu 450 zł.

Łącznie w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego pracownik przepracował 488 godzin. Do podstawy wynagrodzenia urlopowego nie wchodzi premia kwartalna, ani dodatkowe wynagrodzenie roczne. Okres urlopu wypoczynkowego przy ustalaniu tych świadczeń jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników wyniosło 147,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(300 zł + 150 zł + 450 zł) : 488 godz. = 1,84 zł,

1,84 zł × 80 godz. = 147,20 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60