vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Sposób ustalania minimalnej stawki godzinowej

Ustawodawca nie określił odgórnie zasad ustalania wynagrodzenia w umowach zlecenia czy o świadczenie usług, przyjmując jedynie zasadę, że jego wysokość powinna być tak określona, aby wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie było niższe od minimalnej stawki godzinowej. Oznacza to, że możliwe jest przyjęcie stawek godzinowych, dniówek, tygodniówek, czy miesięcznych ryczałtów. Dopuszczalne jest również stosowanie wobec zleceniobiorcy/świadczącego usługę zasad wynagradzania akordowego (przykład 1), a nawet mieszanych systemów wynagradzania. Istotne jest tylko to, aby w efekcie końcowym kwota wynagrodzenia uzyskanego w danym miesiącu podzielona przez liczbę przepracowanych godzin dała wynik równy bądź wyższy od minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku stosowania przez strony wynagrodzenia ustalonego w stałej kwocie miesięcznej należy pamiętać, aby w 2018 r. gwarantowało ona zleceniobiorcy co najmniej 13,70 zł brutto na godzinę. W celu sprawdzenia czy wynagrodzenie ustalone w tej formie zapewnia poziom wynagrodzenia zleceniobiorcy określony w ustawie, należy podzielić kwotę tego wynagrodzenia przez ilość godzin zlecenia wykonanego w danym miesiącu. Jeżeli uzyskany wynik jest większy niż 13,70 zł brutto lub równy, to wynagrodzenie jest określone prawidłowo (przykład 2).

Natomiast w przypadku gdy zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie niezapewniające minimalnej stawki godzinowej, to zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinno ono zostać podwyższone do kwoty obliczonej poprzez pomnożenie liczby godzin wykonania zlecenia w danym miesiącu i kwoty 13,70 zł brutto.

Niezależnie od tego, która forma wynagradzania zleceniobiorcy zostanie przyjęta w umowie zlecenia, kwota wynagrodzenia musi gwarantować zachowanie minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli wymóg ten nie zostanie spełniony, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługę przysługuje wynagrodzenie na wymaganym ustawowo poziomie minimalnym, z wyjątkiem umów wyłączonych spod obowiązku zachowania stawki minimalnej (przykład 3).

Minimalna stawka godzinowa podlega ochronie, podobnie jak w przypadku wynagrodzenia za pracę. Zaznaczyć przy tym należy, że zakres ochrony wynagrodzenia z umowy zlecenia jest węższy niż ma to miejsce przy wynagrodzeniu pracownika etatowego. Zgodnie z art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy obejmuje:

  • zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej,
     
  • zakaz przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę,
     
  • nakaz wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej,
     
  • w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu.

Należy zwrócić uwagę, że wymóg comiesięcznej wypłaty dla zleceniobiorcy dotyczy tylko wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, a nie pełnego wynagrodzenia przysługującego za wykonanie usługi. Dopuszczalne jest więc takie skonstruowanie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, które będzie przewidywało rozliczenie godzin świadczenia usług w zakresie minimalnej stawki godzinowej na bieżąco, a następnie, po zakończeniu usługi, wypłatę pozostałej części wynagrodzenia (przykład 4).

Przykład 1

Zgodnie z umową zlecenia wynagrodzenie jest rozliczane akordowo. Zakładamy, że na koniec stycznia 2018 r. na podstawie akordu zleceniobiorca zarobi 1.600 zł, ale z dokumentu potwierdzającego liczbę przepracowanych godzin wynika, że pracował 125 godzin. Kwota 1.600 zł podzielona na 125 godzin daje 12,80 zł na godzinę. Zleceniobiorca musi jednak otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej gwarantowanej mu ustawowo w 2018 r., czyli 125 godzin po 13,70 zł oznacza wypłatę w wysokości 1.712,50 zł.


Przykład 2

Strony umowy zlecenia ustaliły w umowie wynagrodzenie w kwocie 1.800 zł brutto. Zleceniobiorca w styczniu br. przepracuje 120 godz. Wynagrodzenie ustalone w stałej stawce miesięcznej po podzieleniu przez liczbę godzin wykonanego zlecenia przekracza kwotę 13,70 zł brutto (1.800 zł : 120 godz. = 15 zł). Zatem jest zgodne z przepisami ustawy i nie zachodzi konieczność jego dopłaty.


Przykład 3

Na mocy umowy zlecenia zawartej w 2017 r. (która nie była zmieniana), zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1.400 zł brutto miesięcznie. W styczniu 2018 r. przepracował w ramach zlecenia 110 godzin. Ponieważ określona w umowie kwota nie gwarantuje otrzymania minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w bieżącym roku (1.400 zł : 110 godz. = 12,73 zł), zleceniobiorcy za styczeń 2018 r. należy się dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 107 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie za 110 godz. wykonanego zlecenia wynosi bowiem 1.507 zł brutto (13,70 zł × 110 godz.).


Przykład 4

Wydawnictwo zatrudniło osobę na podstawie umowy zlecenia do prac redakcyjnych przy korekcie książki. Umowę podpisano na okres 3 miesięcy i ustalono w niej, że co miesiąc na spotkaniu redakcyjnym w ostatnim dniu roboczym miesiąca będzie oceniany postęp prac i będzie podpisywane oświadczenie dotyczące liczby godzin wykonywania zlecenia w danym miesiącu. Wynagrodzenie za korektę książki ustalono na 7.500 zł, ale miesięcznie ma być wypłacane jedynie wynagrodzenie w wysokości 13,70 zł za godzinę pracy, a cała reszta wynagrodzenia po oddaniu książki do druku.

Zakładamy, że w pierwszym miesiącu (styczeń 2018 r.) zleceniobiorca dokonywał korekty przez 75 godzin, w drugim przez 100 godzin, a w trzecim przez 120 godzin. Przy takim skonstruowaniu umowy zlecenia zleceniodawca za pierwszy miesiąc wypłaci wynagrodzenie w wysokości 1.027,50 zł, za drugi 1.370 zł, a za trzeci 1.644 zł. Po oddaniu książki do druku, zleceniodawca rozliczy pozostałą część wynagrodzenia, czyli 3.458,50 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60