vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Forma ewidencjonowania liczby godzin pracy na zleceniu

Chcemy zatrudnić kilku zleceniobiorców. Czy istniej wzór zapisu, który należy zamieścić w tej umowie, dotyczący sposobu przedstawiania informacji o liczbie godzin pracy na zleceniu? Czy można ustalić te sprawy ustnie?

Ustawodawca wprowadzając obowiązek wypłaty minimalnej stawki godzinowej nie narzucił jednolitego sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin w skali miesiąca. Zgodnie bowiem z art. 8b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to strony umowy zlecenia lub o świadczenie usług powinny w umowie określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Przyjęte przez strony formy potwierdzania liczby godzin pracy na zleceniu mogą być różne - od prostego oświadczenia zleceniobiorcy wskazującego tę liczbę czy podania liczby godzin pracy na zleceniu w rachunku za zlecenie, poprzez bardziej rozbudowaną ewidencję (patrz przykład ewidencji godzin pracy na zleceniu).

W sytuacji gdy postanowienia umownego nie będzie, obowiązuje zasada, że to wykonujący zlecenie (świadczący usługi) w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia sam przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Wzór takiej informacji można znaleźć na stronie www.druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.

W przypadku ustnych umów zlecenia podmiot zatrudniający przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia powinien potwierdzić drugiej stronie umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Nie wystarczą więc wyłącznie ustne uzgodnienia między stronami. Przy braku pisemnego potwierdzenia stosuje się wcześniej opisaną regułę, zgodnie z którą to wykonujący zlecenie będzie samodzielnie przed terminem wypłaty przekazywał informację o liczbie przepracowanych godzin.

Należy podkreślić, że potwierdzanie liczby przepracowanych godzin nie musi następować na piśmie, gdyż przepisy dopuszczają również formę elektroniczną i formę dokumentową (art. 772 i 773 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 772 K.c. do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokument jest przy tym rozumiany bardzo szeroko, gdyż zgodnie z art. 773 K.c. jest nim każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Istotne jest to, że przy tak rozumianym dokumencie nie jest potrzebny ani podpis własnoręczny, ani elektroniczny, a wystarczy, że można zidentyfikować autora. Oznacza to, że może to być oświadczenie woli wysłane pocztą elektroniczną bądź utrwalone fonicznie czy też wideofonicznie.

Dokumenty umożliwiające weryfikację liczby przepracowanych godzin muszą być przechowywane przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Obowiązek archiwizowania i przechowywania tych dokumentów ciąży na zleceniodawcy.

Przykładowy wzór ewidencji godzin wykonywania zlecenia


Rejestr godzin realizacji zlecenia

Rozliczenie liczby godzin wykonania usług do umowy zlecenia nr....1/2018......w......styczniu 2018 r.

Zleceniobiorca...Grzegorz Turowski...

Dzień
miesiąca
Liczba godzin
realizacji zlecenia
Podpis
Zleceniobiorcy
Podpis
zleceniodawcy
1. 0 Grzegorz Turowski
2. 4 Grzegorz Turowski
3. 8 Grzegorz Turowski
4. 8 Grzegorz Turowski
5. 6 Grzegorz Turowski
6. 0 Grzegorz Turowski
7. 0 Grzegorz Turowski
8. 5 Grzegorz Turowski
9. 7 Grzegorz Turowski
10. 6 Grzegorz Turowski
(...) (...) (...)
31 0 Grzegorz Turowski
Łącznie 44 Grzegorz Turowski Tomasz Rychowski
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60