vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zmiany w składkach ZUS od 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł (wzrost o 100 zł w stosunku do kwoty tego wynagrodzenia obowiązującego w 2017 r.). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747). Wysokość tego wynagrodzenia ma znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. Na podstawie tego wynagrodzenia ustala się bowiem:

 • najniższą podstawę wymiaru składek ZUS osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
   
 • najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nowym przedsiębiorcom,
   
 • najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownikom podlegającym tym ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym,
   
 • obowiązek (bądź jego brak) opłacania składki na Fundusz Pracy za niektórych ubezpieczonych.

Podstawa wymiaru składek pracowników

Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość podstawy wymiaru składek ZUS osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Zwiększenie jego kwoty automatycznie powoduje podwyższenie podstawy wymiaru wszystkich składek ubezpieczeniowych takich osób. W efekcie przekłada się to na wzrost zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek wobec organu rentowego (a także wyższe kwoty składek, które będzie finansował pracownik z własnych środków).

Od 1 stycznia 2018 r. za pracowników, którzy są wynagradzani na poziomie minimalnych stawek, pracodawca jest zobowiązany w każdym miesiącu kalendarzowym opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (przyjmując, że jest zobowiązany do opłacania składek na te Fundusze) od kwoty 2.100 zł (w 2017 r. opłacał je od kwoty 2.000 zł). Będzie on też finansował - jako płatnik składek - z własnych środków wyższą kwotę składek na poszczególne ubezpieczenia w tym roku.


Kalkulator wynagrodzeń dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Składki osób prowadzących działalność

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. automatycznie podwyższył najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcom opłacającym te składki od ulgowej podstawy wymiaru. Tacy przedsiębiorcy, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, opłacają bowiem składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taka preferencja przysługuje im na podstawie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wobec wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dla tych przedsiębiorców najniższa podstawa wymiaru składek społecznych w każdym miesiącu wynosić będzie 630 zł (tj. 30% z 2.100 zł). Od takiej zatem kwoty powinni oni naliczać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). W konsekwencji w 2018 r. przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru zapłaci je za siebie w każdym miesiącu od podstawy wyższej o 30 zł w stosunku do ubiegłego roku, która wynosiła 600 zł (czyli 30% z kwoty 2.000 zł).

Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Z tym że dla tych pracowników ustawodawca wskazał, iż tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może być m.in. niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zwiększenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2.100 zł spowodowało zatem podwyżkę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, przebywających na urlopie wychowawczym, których wynagrodzenie ustalone jest na poziomie minimalnej płacy. Dla takiego pracownika korzystającego z wymienionego urlopu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. nie może być niższa od obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.100 zł (do końca 2017 r. jej wysokość dla takich osób wynosiła 2.000 zł).

Natomiast dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, korzystającego z wymienionego urlopu, minimalna podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż kwota minimalnej płacy, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75% tej płacy. Od 1 stycznia 2018 r. podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych takiej osoby nie może być więc niższa od kwoty 1.575 zł, czyli 75% z kwoty 2.100 zł (w 2017 r. wynosiła ona 1.500 zł, tj. 75% z kwoty 2.000 zł).

Składka na Fundusz Pracy

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. ma też znaczenie przy naliczaniu składki na Fundusz Pracy. Składkę na FP ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Obowiązek jej opłacania za osoby ubezpieczone uzależniony jest zatem od wysokości osiąganego przez nich oskładkowanego przychodu. Jeżeli w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi on tyle, co poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. - 2.100 zł), wówczas istnieje obowiązek opłacania za nich składki na ten Fundusz.

W przypadku gdy firma wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc na początku kolejnego miesiąca, np. pensję za grudzień 2017 r. wypłaciła w terminie do 10 stycznia 2018 r., to przy ustalaniu istnienia obowiązku naliczenia za nich składek na FP w styczniu 2018 r. nie należało przyjmować kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującej w 2018 r., lecz kwotę wynagrodzenia minimalnego obowiązującą w miesiącu, za który przysługiwało wynagrodzenie (tu: z grudnia 2017 r.).

Limity obowiązujące w składkach ZUS w 2018 r.
po wzroście minimalnej płacy
najniższa podstawa wymiaru składek ZUS osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2.100 zł
najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nowym przedsiębiorcom 630 zł
najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników podlegających tym ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym 2.100 zł
1.575 zł
podstawa wymiaru, od której istnieje obowiązek naliczenia składki na Fundusz Pracy 2.100 zł

Trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem o rok okresu preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla "początkujących" przedsiębiorców. Po wprowadzeniu tych zmian przedsiębiorcy będą opłacać niższe składki społeczne przez 3 lata (tj. 36 miesięcy kalendarzowych), a nie jak ma to miejsce obecnie przez 2 lata (czyli 24 miesiące kalendarzowe). W trzecim jednak roku prowadzenia działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne takich osób ma wynosić 60% minimalnego wynagrodzenia.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.