vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika - Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021

Konsekwencje zarządzenia likwidacji/przejęcia pracodawcy dla stosunków pracy

Zarówno w przypadku zarządzenia likwidacji, jak i przejścia całego zakładu pracy, pracodawca w momencie ich zakończenia przestanie być stroną stosunków pracy, w jakich pozostawał. Mimo tego samego efektu, proces i zasady jego uzyskania są odmienne. Ma to bezpośrednie przełożenie na sytuację pracowników oraz prawa i obowiązki pracodawcy, co przedstawia tabela.

Różnice w skutkach dla stosunków pracy

Kryterium porównawcze Postępowanie likwidacyjne Przejście całego zakładu pracy na nowego pracodawcę
skutek finalny rozwiązanie wszystkich stosunków pracy, przy czym konieczne jest podjęcie przez pracodawcę czynności w celu osiągnięcia tego celu, ponieważ sama likwidacja nie powoduje automatycznego ustania zatrudnienia (por. wyrok SN z 5 września 2001 r., sygn. akt I PKN 830/00, OSNP 2003/15/355) kontynuacja stosunków pracy u nowego pracodawcy na dotychczasowych warunkach do czasu ich zmiany na mocy porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego (art. 231 § 1 K.p. i uchwała SN z 24 października 1997 r., sygn. akt III ZP 35/97, OSNP 1998/16/474)
obowiązki informacyjne pracodawcy brak ustawowego nakazu zawiadomienia pracowników o zarządzeniu likwidacji przekazanie pracownikom na piśmie informacji o transferze (dotyczy pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe) co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem transferu (art. 231 § 3 K.p.)
zmiana warunków zatrudnienia zawarcie porozumienia zmieniającego, a przy jego braku - wypowiedzenia zmieniającego w celu realizacji potrzeby modyfikacji warunków pracy i płacy w okresie postępowania likwidacyjnego (art. 42 K.p.),

wyłączenie obowiązku konsultacji związkowych przy bezterminowych umowach o pracę oraz kodeksowej i pozakodeksowej ochrony przed zmianą warunków (por. art. 411 K.p. oraz wyrok SN z 15 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 447/00, OSNP 2002/24/593),

działanie włączeń, o których mowa w poprzednim myślniku, u pracodawców objętych ustawą o zwolnieniach grupowych, na mocy jej art. 7
zawarcie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zmian w warunkach zatrudnienia maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia przekazania informacji o działaniach modyfikujących (art. 261 ust. 3-5 ustawy o związkach zawodowych); brak porozumienia lub związków zawodowych uprawnia do podjęcia samodzielnej decyzji przez pracodawcę,

zaproponowanie osobom świadczącym pracę na innych podstawach niż umowa o pracę (np. mianowania) - z dniem przejęcia zakładu pracy - nowych warunków pracy i płacy oraz wskazania terminu (minimum 7 dni), do którego będą mogły złożyć oświadczenie o ich przyjęciu lub odrzuceniu (art. 231 § 5 K.p. i wyrok SN z 21 października 2013 r., sygn. akt II PK 22/13),

zakaz zmiany na niekorzyść warunków zatrudnienia określonych w układzie zbiorowym pracy, którym byli objęci pracownicy przez rok od daty przejścia zakładu pracy (art. 2418 K.p. i wyrok SN z 29 września 2005 r., sygn. akt I PK 531/03, OSNP 2006/15-16/234),

poza przypadkami wymienionymi w dwóch poprzednich myślnikach modyfikacja warunków zatrudnienia jest dopuszczalna w każdym czasie po transferze, przy zachowaniu regulacji ochronnych,

przejęcie zakładu pracy nie uzasadnia samo w sobie pogorszenia warunków zatrudnienia, nawet gdy pracownik się na to godzi (por. m.in. wyrok SN z 5 kwietnia 2007 r., sygn. akt I PK 323/06, M.P.Pr. 2007/12/639)
rozwiązywanie stosunków pracy obowiązek postępowania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników według procedur przewidzianych w ustawie o zwolnieniach grupowych, przy wyłączeniu konsultacji związkowych i ochrony zatrudnienia,

zawarcie porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy, a w razie jego nieosiągnięcia - wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę (tzw. definitywnego),

likwidacja pracodawcy jest wystarczającą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie definitywne,

możliwość skrócenia wszystkich okresów wypowiedzenia za zgodą pracownika (art. 36 § 6 K.p.), a bez jego zgody - okresów trzymiesięcznych do 1 miesiąca (art. 361 § 1 K.p.)
zakaz uzasadniania wypowiedzenia wręczanego przez pracodawcę przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 § 6 K.p.),

możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w ciągu 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy, za siedmiodniowym uprzedzeniem i przy skutkach, jakie wywołuje wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę (art. 231 § 4 K.p.),

rozwiązanie stosunku pracy osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż umowa o pracę w razie nieuzgodnienia nowych warunków zatrudnienia, po upływie okresu równego okresowi wypowiedzenia od odmowy (możliwości odmowy przyjęcia nowych warunków), bez konieczności składania wypowiedzenia, lecz przy zachowaniu skutków o jakich mowa w poprzednim myślniku (art. 231 § 5 zd. 2 i 3 K.p. oraz wyrok SN z 26 października 2016 r., sygn. akt II UK 375/15, M.P.Pr 2017/2/100-102),

obowiązek przestrzegania konsultacji związkowych i ochrony zatrudnienia
rozliczenia z pracownikami udzielenie urlopu wypoczynkowego do dnia ustania zatrudnienia, a w razie jego niewykorzystania, wypłacenie ekwiwalentu,

wypłata wynagrodzenia i wszystkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym odprawy pieniężnej, jeśli pracodawcę obejmuje ustawa o zwolnieniach grupowych oraz odszkodowania w razie jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia,

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii obowiązuje limit dla odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, który wynosi 10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (po spełnieniu warunków określonych w art. 15gd ust. 1 specustawy)
brak obowiązku dokonywania jakichkolwiek rozliczeń, chyba że po transferze nastąpi rozwiązanie stosunku pracy
świadectwo pracy obowiązek wydania w dniu ustania zatrudnienia (art. 97 § 1 K.p.) brak obowiązku wydania, chyba że po transferze nastąpi rozwiązanie stosunku pracy
dokumentacja pracownicza przekazanie do wybranego podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, przed wykreśleniem z CEIDG lub KRS przy zapewnieniu środków finansowych na czas pozostały do końca okresu przechowywania (art. 51u ust. 1 i ust. 6-7 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - Dz. U. z 2020 r. poz. 164),

przejęcie przez archiwum państwowe w razie braku środków po stronie pracodawcy
przekazanie dokumentacji pracowniczej nowemu pracodawcy (§ 7 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej)
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.