vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zatrudnianie młodocianych - Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021

DOFINANSOWANIE I REFUNDACJA DLA PRACODAWCY

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym umowę o przygotowanie zawodowe przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na podstawie art. 122 ustawy - Prawo oświatowe. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba zatrudniona u niego posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (patrz rozdział IV. pkt 2 dodatku),
 • młodociany ukończył naukę zawodu i zdał odpowiednio:
  • egzamin czeladniczy - gdy zatrudniającym był rzemieślnik lub
  • egzamin zawodowy - gdy zatrudniającym był pracodawca bez statusu rzemieślniczego (patrz tabela 2 w rozdziale IV. pkt 1 dodatku),
 • młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin sprawdzający (patrz tabela 2 w rozdziale IV. pkt 1 dodatku).

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu.

Wysokość dofinansowania na jednego młodocianego zależy od formy, w jakiej odbywa przygotowanie zawodowe i jest waloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanym przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. Do okresu, za który przysługuje wlicza się czas zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15zzzm specustawy.

Jeżeli umowa o przygotowanie zawodowe została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie tego typu umowy u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy. Jest to jedyny przypadek, w którym może nastąpić utrata prawa do dofinansowania (por. wyrok WSA w Lublinie z 29 października 2015 r., sygn. akt III SA/Lu 218/15). Różnicowanie pracodawców ze względu na status rzemieślnika lub jego brak jest niedopuszczalne (por. wyrok WSA w Poznaniu z 17 września 2020 r., sygn. akt IV SA/Po 351/20).

Zawarcie umowy o przygotowanie zawodowe uprawnia również pracodawcę do wystąpienia o zawarcie umowy, na podstawie której otrzyma zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Może złożyć wniosek, jeśli łącznie spełnia dwa warunki:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.),
 • prowadzący przygotowanie zawodowe spełnia warunki w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych (patrz rozdział IV. pkt 2 dodatku).

Szczegóły postępowania w sprawie zwrotu kosztów określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2020 r. poz. 1581).

Uwaga! Pracodawca może zachować prawo do refundacji za okres zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia działalności placówek oświatowych z powodu COVID-19. Musi jednak wypłacać, w całości lub w części, wynagrodzenie za ten czas (art. 15f ust. 2 specustawy).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.