vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym - Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021

Wykonywanie kilku umów zlecenia

Na mocy art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o sus, osoba wykonująca umowę zlecenia, z tytułu której uzyskuje w danym miesiącu wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu na poziomie co najmniej minimalnej płacy, spełniająca warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z innych umów zlecenia, podlega obowiązkowo przedmiotowym ubezpieczeniom tylko z pierwszej umowy. Jeżeli jednak z tej umowy podstawa wymiaru składek jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, to także z pozostałych umów zlecenia przedmiotowe ubezpieczenia są obowiązkowe. Dopiero, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie tych umów w danym miesiącu osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, z kolejnych umów zlecenia nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W 2021 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2.800 zł.

Jak wynika z wyjaśnień ZUS zawartych w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z kilku umów zlecenia, ustalania łącznej podstawy wymiaru składek należy dokonywać:

 • dla każdego miesiąca odrębnie,
 • według kolejności powstawania tytułów.

Ubezpieczony może zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jednak wybór ten nie może naruszać wyżej wskazanych zasad. Ubezpieczony może także dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych umów.

Z każdej umowy zlecenia obowiązkowa jest składka zdrowotna. Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Przykład

W firmie od 1 czerwca do 30 września 2021 r. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Z umowy zlecenia uzyskuje ona miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł (wypłacane w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca).

Osoba ta od 1 lipca 2021 r. wykonuje też w innym podmiocie umowę zlecenia zawartą na dwa miesiące (do 31 sierpnia 2021 r.), za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3.500 zł (wypłacanym 30 lipca i 31 sierpnia).

W okresie wykonywania drugiej umowy zleceniobiorca może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i podlegać im z drugiej umowy zlecenia (a wówczas z pierwszej przedmiotowe ubezpieczenia są dobrowolne).

Z obydwu umów obowiązkowa jest składka zdrowotna.

Przykład

Osoba fizyczna wykonuje umowę zlecenia zawartą od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r., za wynagrodzeniem 2.200 zł miesięcznie, wypłacanym w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Z tytułu wykonywania tej umowy podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Kolejną umowę zlecenia osoba ta zawarła na okres od 1 lipca do 30 września 2021 r., za wynagrodzeniem określonym miesięcznie na kwotę 1.200 zł, wypłacanym za dany miesiąc w tym samym miesiącu.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r. osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z obydwu umów zlecenia.

Załóżmy, że na okres od 1 do 30 września 2021 r. zawrze ona kolejną umowę zlecenia za wynagrodzeniem w wysokości 1.500 zł, które zostanie wypłacone 1 października 2021 r. Z tytułu tej umowy ubezpieczenia społeczne są dobrowolne.

Z każdej umowy zlecenia obowiązkowa jest składka zdrowotna.


Uwaga!
ZUS, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy o sus (czyli zleceniobiorców, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia). Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek ZUS stwierdzi błędne wykazanie składek, poinformuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. W przypadku, gdy do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. Powyższe wynika z art. 34 ust. 6 ustawy o sus.

Zgodnie z wyjaśnieniem ZUS, jeżeli w danym miesiącu zleceniobiorca jest niezdolny do pracy, a tym samym wykona umowę tylko częściowo, uzyskując niższe wynagrodzenie niż minimalne (lub nie uzyskując wynagrodzenia), to przy sumowaniu przychodu dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych przyjmuje się, w zależności od sposobu wynagradzania:

 • kwotę określoną w umowie zlecenia (niezdolność do pracy musi być związana z korzystaniem przez zleceniobiorcę z zasiłku z ubezpieczenia społecznego), jeżeli wynagrodzenie określono miesięcznie kwotowo,
 • faktycznie uzyskany przychód podlegający oskładkowaniu, jeśli wynagrodzenie określono w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie.
Przykład

Osoba fizyczna od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r. wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej ze spółką z o.o. A. W umowie wynagrodzenie określono miesięcznie na kwotę 2.800 zł i jest wypłacane w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W czerwcu 2021 r. zawarła ona kolejną umowę zlecenia w firmie B na okres od 10 czerwca do 30 września 2021 r., za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1.500 zł. Z tytułu tej umowy nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (może do nich przystąpić dobrowolnie).

Załóżmy, że w lipcu 2021 r. zleceniobiorca przez 5 dni jest niezdolny do pracy z powodu choroby i z umowy wykonywanej w spółce z o.o. A uzyska wynagrodzenie w kwocie 1.960 zł (praca w ramach umowy zostanie wykonana w 70%) i zasiłek chorobowy. W lipcu 2021 r. nadal będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy zlecenia wykonywanej w spółce z o.o. A.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.