vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym - Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021

Umowa zlecenia wykonywana przez osobę będącą pracownikiem innego podmiotu i niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o sus, pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem (niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy, natomiast z umowy zlecenia przedmiotowe ubezpieczenia są:

 • dobrowolne, jeśli przychód z umowy o pracę podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • obowiązkowe, jeżeli przychód z umowy o pracę podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł.

Ważne: Jeżeli pracownikowi w umowie o pracę zagwarantowano wynagrodzenie za pracę na poziomie co najmniej minimalnego, to z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca oraz niewykonywanej na rzecz własnego pracodawcy ubezpieczenia społeczne są dobrowolne.

Jeśli przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, to z umowy zlecenia:

 • obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe,
 • dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w takim przypadku jest obowiązkowa z każdego z tych tytułów (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przykład

Spółka z o.o. zatrudnia pracownika, który z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie za pracę na poziomie minimalnego (2.800 zł). Osoba ta od 1 lipca do 31 października 2021 r. zawarła umowę zlecenia z firmą A, za wynagrodzeniem miesięcznym 3.000 zł, oraz od 1 września do 31 grudnia 2021 r. umowę zlecenia z firmą B, za wynagrodzeniem 1.400 zł miesięcznie. Umowy zlecenia nie są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy.

Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy o pracę, natomiast z umów zlecenia ubezpieczenia te są dla niej dobrowolne.

Z każdego tytułu obowiązkowa jest składka zdrowotna.

Przykład

Podmiot A zatrudnia pracownika na 1/2 etatu, za wynagrodzeniem w wysokości 2.250 zł. Osoba ta na okres od 1 lipca do 30 września 2021 r. zawarła umowę zlecenia ze spółką z o.o. (nie wykonuje tej umowy na rzecz własnego pracodawcy) i z tej umowy uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł.

Z umowy o pracę osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk, natomiast z umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu (dobrowolnie - ubezpieczeniu chorobowemu).

Z każdego tytułu obowiązkowa jest składka zdrowotna.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę. Jedna jest zawarta na 1/2 etatu za wynagrodzeniem w wysokości 1.900 zł, a druga na 1/3 etatu za wynagrodzeniem w kwocie 1.200 zł. Osoba ta zawarła dodatkowo z innym podmiotem niż własny pracodawca umowę zlecenia (umowy zlecenia nie wykonuje na rzecz własnego pracodawcy).

Z każdej z umów o pracę wynagrodzenie miesięczne jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jednak łącznie oskładkowane wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (co najmniej 2.800 zł). Dlatego też z tytułu wykonywania umowy zlecenia osoba ta opłaca obowiązkowo jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczeniom społecznym podlega na zasadzie dobrowolności).


W tym miejscu należy jeszcze wyjaśnić, kiedy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne podlega przeliczeniu na okres miesiąca. Stosownego przeliczenia podstawy wymiaru składek na okres miesiąca dokonuje się, jeżeli z umowy o pracę wynika, że wynagrodzenie miesięczne otrzymywane z tytułu jej wykonywania jest równe co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia. W związku z powyższym, przeliczeniu podlega podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozostawania w stosunku pracy niższa od minimalnego wynagrodzenia z powodu np.:

 • przebywania przez część miesiąca na zasiłku chorobowym,
 • rozpoczęcia pracy w trakcie miesiąca,
 • niewypłacenia pracownikowi w danym miesiącu wynagrodzenia z powodu kłopotów finansowych pracodawcy.

Przeliczeniu nie podlega podstawa wymiaru składek, jeżeli umowa o pracę wykonywana jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem ustalonym w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia.

Przykład

Pracownikowi w umowie o pracę określono wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.900 zł. Pracownik chorował od 1 do 10 czerwca 2021 r. W związku z tym w czerwcu 2021 r. uzyskał wynagrodzenie za pracę (podlegające oskładkowaniu) niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pracownik dodatkowo w innym podmiocie niż własny pracodawca od 14 do 28 czerwca br. wykonywał umowę zlecenia.

Ponieważ w czerwcu br. - po przeliczeniu na okres miesiąca - jego podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy wyniosła co najmniej minimalne wynagrodzenie, z tytułu wykonywania umowy zlecenia obowiązkowa była jedynie składka zdrowotna.


Na przedstawionych wyżej zasadach ubezpieczeniom z umowy zlecenia podlega też emeryt i rencista. Zgodnie z art. 9 ust. 4a ustawy o sus, emeryt lub rencista wykonujący umowę zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, o ile równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy, z zastrzeżeniem m.in. art. 9 ust. 2c ustawy o sus. Przepis ten stanowi, że osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Jak wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2016 r. (znak WPI/200000/43/422/2016): "(...) w przypadku zawarcia przez emeryta lub rencistę jednej umowy zlecenia osoba ta podlega z tytułu jej wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy zlecenia, kolejne umowy będą rodziły obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, aż łączna podstawa osiągnie minimalne wynagrodzenie. (...)

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorcy uprawnionego do emerytury lub renty, który jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż zleceniodawca a także nie wykonuje na podstawie umowy zlecenia na rzecz pracodawcy stosuje się takie same zasady, z tym że w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. (...)".

W świetle powyższego emeryt (także rencista) zatrudniony na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem niższym niż minimalne, z umowy zlecenia (zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywanej na rzecz własnego pracodawcy) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Ponadto, gdy podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia z tych tytułów jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, a emeryt wykonuje jeszcze inne umowy zlecenia, kolejna/kolejne również rodzą obowiązek ubezpieczeń społecznych, do czasu, gdy łączna podstawa wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.