vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym - Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021

Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek

Płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z dochodów zleceniobiorców, rozliczania oraz opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc kalendarzowy. Zobowiązany jest również rozliczać i opłacać należne składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP.

Osiągnięty w danym miesiącu kalendarzowym przychód, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy (lub tylko na ubezpieczenie zdrowotne), zleceniodawca wykazuje w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA (lub ZUS RZA - jeżeli zleceniobiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Po sporządzeniu raportu rozliczeniowego, kwoty należnych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych sumuje i wykazuje w jednej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W deklaracji tej wykazuje również składki na ww. Fundusze.

W razie gdy pracownik oprócz umowy o pracę zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia, a także umowę o dzieło (lub taką umowę wykonuje na rzecz własnego pracodawcy), umowa ta dla celów składkowych jest traktowana jak umowa o pracę. Przychód uzyskany z tytułu wykonywania zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnej (umowy o dzieło) sumuje się i wykazuje w jednym bloku imiennego raportu miesięcznego z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X. Inaczej należy postępować w celu rozliczenia należności podatkowych od tych umów, a w konsekwencji odliczenia odpowiednio od przychodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, o czym piszemy w dalszej części dodatku.

Wspomnijmy, że jeżeli pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 r. wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), i dodatkowo wykonuje umowę zlecenia (umowę o dzieło) zawartą z własnym pracodawcą lub wykonywaną na jego rzecz, to pracodawca rozlicza za niego także składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, uwzględniając w podstawie jej wymiaru oskładkowany przychód z tej umowy - bez znaczenia jest, czy przedmiotem umowy zlecenia (umowy o dzieło) jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o sus, płatnicy składek przesyłają do ZUS dokumenty rozliczeniowe oraz opłacają składki za dany miesiąc, nie później niż:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.

Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio m.in. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Zastrzeżenie to nie dotyczy terminu opłacania składek ZUS. Przykładowo termin opłacenia składek ZUS za lipiec 2021 r. dla płatnika, dla którego został on określony na 15. dzień następnego miesiąca - upłynie 16 sierpnia 2021 r. (15 sierpnia - dzień ustawowo wolny od pracy).

Płatnik składek niewywiązujący się z terminowego opłacania składek obowiązany jest naliczyć i opłacić odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w Ordynacji podatkowej. Odsetki za zwłokę są naliczane począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności składek, do dnia wpłaty, włącznie z tym dniem. Obliczając odsetki za zwłokę, należy zaokrąglać je do pełnych złotych, a więc końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej). Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby kwoty 6,60 zł (art. 23 ust. 1a ustawy o sus). Powyższe dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP, a także zgodnie z wyjaśnieniem ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wspomnijmy, że zgodnie z art. 31zy10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o sus od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. Stosowny wniosek może być złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. We wniosku należy zawrzeć m.in. uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę oraz inne informacje niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę.

Uwaga! Kalkulator odsetek od zaległości składkowych dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.