vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zasady zatrudniania pracowników na czas określony - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022

Umowa w celu przygotowania zawodowego nie wchodzi do limitów

W  okresie od września 2019 r. do końca sierpnia 2022 r. zatrudniamy pracownika młodocianego na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Po zakończeniu tej umowy planujemy nadal go zatrudniać na podstawie umowy o pracę. Czy może to być umowa na czas określony, jeżeli zatrudnialiśmy już pracownika przez okres 3 lat?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracodawca może zawrzeć z pracownikiem, aktualnie posiadającym status młodocianego, umowę na czas określony. Limity zatrudnienia terminowego, tzw. limity 33 i 3, nie dotyczą bowiem umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Generalną zasadą jest, że z pracownikami młodocianymi są zawierane umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, które mają status umowy na czas nieokreślony (art. 194 K.p.). Wyjątki od tej zasady zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.). Zgodnie z § 9 rozporządzenia, pracodawca zatrudniający w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krótszy niż okres kształcenia. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, a jej wydłużenie jest możliwe maksymalnie o 12 miesięcy w przypadku nieotrzymania promocji przez młodocianego do klasy programowo wyższej w celu ukończenia kształcenia (§ 12 rozporządzenia).

Z pytania wynika, że pracodawca analizuje możliwość dalszego zatrudniania pracownika pod kątem limitów zatrudniania na czas określony. Zasady stosowania tych limitów reguluje art. 251 § 1 K.p. Stanowi on, że okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów przekraczać 3 (tzw. limit 33 i 3). W przypadku gdy okres zatrudnienia przekracza któryś z tych limitów lub obydwa, pracownik odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na czas nieokreślony. Przy czym limitu "33 i 3" nie stosuje się w sytuacjach wskazanych w art. 251 § 4 K.p., tj. w przypadku umów na czas określony zawartych w celu:

 • zastępstwa innego pracownika,
 • wykonywania pracy dorywczej, sezonowej lub przez okres kadencji,
 • jeżeli pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (uzasadniające niestosowanie limitów).

W katalogu umów wyłączonych spod omawianych limitów, zawartym w art. 251 § 4 K.p., nie ma umów w celu przygotowania zawodowego zawieranych z pracownikami młodocianymi. Ponieważ - mimo swojego bezterminowego charakteru - są one zawierane najczęściej na czas trwania przygotowania zawodowego, przez wielu pracodawców traktowane są jako okresowe, a to rodzi pytanie o konieczność stosowania limitów "33 i 3" do takich umów. W kwestii tej wypowiedziało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. na pytanie naszego Wydawnictwa, stwierdziło, że umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego są wyłączone spod limitowania. Dotyczy to również takich umów w celu przygotowania zawodowego, które, na zasadzie wyjątku określonego w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych (...), są traktowane jako terminowe (patrz ramka).

"(...) przepisy art. 251 Kodeksu pracy nie mają zastosowania do tej kategorii pracowników (młodocianych - przyp. red.). Celem tych przepisów jest bowiem ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. (...)

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami, o których mowa w art. 195 i 196 K.p. (art. 194 K.p.). (...) przepisy rozporządzenia (...) w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (...) określają, że umowę o pracę, w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, zawiera pracodawca z młodocianym. (...) nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy (§ 6 ust. 1). Oznacza to, że umowa o pracę zawarta z pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na czas określony i rozwiązuje się po upływie okresu przygotowania zawodowego. (...)".

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2020 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.