vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent po zmianie zasad wynagradzania

Zmiana sposobu wynagradzania pracowników bądź zmiana tylko określonych składników może mieć wpływ na inne świadczenia pieniężne. W określonych sytuacjach takie modyfikacje składników wynagrodzenia wymagają przeliczenia np. wynagrodzenia urlopowego czy ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zmiana płacy a wynagrodzenie urlopowe

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.). Zasady przyjmowania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie urlopowe. I tak, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 7 rozporządzenia urlopowego).

Z kolei składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z 12 miesięcy w przypadkach znacznego wahania wysokości takich składników. Wynagrodzenie zmienne za okresy do miesiąca stanowi podstawę wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia urlopowego).

Przy czym, w razie gdy przez cały okres przyjęty do obliczenia podstawy wynagrodzenia urlopowego, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu albo przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które takie wynagrodzenie pracownikowi przysługiwało. Ponadto przepis § 10 rozporządzenia urlopowego przewiduje, że w razie zmiany w składnikach zmiennych miesięcznych wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (przykład 1). Regulacja ta oznacza, że w przypadku zmiany w zmiennych miesięcznych składnikach lub przy zmianie ich wysokości należy na nowo obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego.

Jeżeli chodzi o składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, to wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Podstawa ekwiwalentu po zmianie wynagrodzenia

Ustalając ekwiwalent za urlop, przyjmuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego. Tym samym do ekwiwalentu należy odpowiednio stosować § 10 rozporządzenia urlopowego. Oznacza to, że w razie zmiany w zmiennych składnikach wynagrodzenia lub zmiany ich wysokości trzeba ponownie ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop (przykład 2).

Obliczając ekwiwalent urlopowy, składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niego prawa. Z kolei składniki przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast składniki zmienne za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, wlicza się w średniej wysokości z tego okresu.

W przypadku gdy pracownik nie przepracuje w pełni okresu przyjmowanego do podstawy ekwiwalentu, podstawę tę należy dopełnić (§ 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się:

 • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy,
 • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika,
 • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu.
Przykład 1

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy do 31 sierpnia 2022 r. otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.400 zł miesięcznie. Od 1 września br. pracodawca zmienił system wynagradzania na godzinowy. Od września br. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 29 zł za godzinę pracy. W okresie od 3 do 16 października br. (10 dni) pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zmianie stawki:

- (29 zł × 168 godz. pracy w lipcu br.) + (29 zł × 176 godz. pracy w sierpniu br.) + (29 zł × 176 godz. pracy we wrześniu br.) = 15.080 zł,
- 15.080 zł : (168 godz. + 176 godz. + 176 godz.) = 29 zł,
- 29 zł × (10 dni × 8 godz.) = 2.320 zł.


Przykład 2

Pracownik zatrudniony na pełny etat do 31 sierpnia 2022 r. otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 23 zł za godzinę, a od 1 września br. w kwocie 29 zł za godzinę. Z dniem 31 października br. pracownik rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron. Pozostało mu 6 dni (48 godz.) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Wszystkie dni w lipcu, sierpniu i wrześniu br. w pełni przepracował. Wynagrodzenie z lipca br. po przeliczeniu: 168 godz. × 29 zł = 4.872 zł. Wynagrodzenie z sierpnia br. po przeliczeniu: 176 godz. × 29 zł = 5.104 zł. Ustalenie ekwiwalentu:

- (4.872 zł + 5.104 zł + 5.104 zł) : 3 = 5.026,67 zł,
- 5.026,67 zł : 20,92 (współczynnik urlopowy w 2022 r.) = 240,28 zł,
- 240,28 zł : 8 = 30,04 zł,
- 30,04 zł × 48 godz. = 1.441,92 zł.
PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.