vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
A A A

Czas pracy w 2023 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022

Wprowadzanie i stosowanie różnych okresów rozliczeniowych czasu pracy

Zasadniczo okres rozliczeniowy czasu pracy nie powinien przekraczać 4 miesięcy. Jednakże w niektórych systemach czasu pracy ustawodawca przewidział krótsze okresy rozliczeniowe. Niezależnie od tych zasad, w każdym systemie czasu pracy dopuszczalne jest wprowadzenie nawet 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, przy spełnieniu określonych wymogów.

Stosowane okresy rozliczeniowe

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w podstawowych normach czasu pracy wynoszących 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy obowiązuje okres rozliczeniowy nieprzekraczający 4 miesięcy (art. 129 K.p.). Tej samej długości okres rozliczeniowy stosuje się do pracowników świadczących pracę w systemie przerywanego czasu pracy (art. 139 K.p.), zadaniowym (art. 140 K.p.) i w indywidualnym rozkładzie czasu pracy (art. 142 K.p.). Z kolei w ruchomym rozkładzie czasu pracy ustala się okres rozliczeniowy odpowiedni dla systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 1401 K.p.). Innej długości okresy rozliczeniowe stosuje się do zatrudnionych w różnych wariantach systemu równoważnego, w ruchu ciągłym, w systemie skróconego tygodnia pracy czy pracy weekendowej.

Zasadniczo w systemie równoważnym (w każdym wariancie), skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej okres rozliczeniowy nie może przekroczyć jednego miesiąca (art. 135, art. 143, art. 144 K.p.). Jednak w wariancie podstawowym systemu równoważnego, który przewiduje przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin, dopuszczalne jest:

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach - przedłużenie okresu rozliczeniowego nie więcej niż do 3 miesięcy,
 • przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych - przedłużenie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 4 miesięcy.

Ponadto w systemie równoważnym do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także do pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych, dla których dniówka robocza może zostać przedłużona do 24 godzin, możliwe jest również wydłużenie okresów rozliczeniowych do 3 albo 4 miesięcy (art. 137 K.p.).

Odrębne uregulowanie w zakresie długości okresu rozliczeniowego dotyczy pracy w ruchu ciągłym. W tym systemie okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 tygodni (art. 138 § 1 K.p.).

Przepisy z zakresu prawa pracy dają też pracodawcom możliwość stosowania dłuższych niż wymienione okresów rozliczeniowych. We wszystkich systemach czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, dopuszczalne jest przedłużenie okresu rozliczeniowego nie więcej niż do 12 miesięcy. Należy przy tym zachować ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 § 2 K.p.).

Wprowadzenie okresów rozliczeniowych

Przyjęte okresy rozliczeniowe ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu o czasie pracy. Przy czym obwieszczenie sporządza się, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 K.p.). Postanowienia regulaminu pracy, jak i obwieszczenia o czasie pracy obowiązują po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 K.p.).

Wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy w systemie równoważnym następuje na zasadach określonych w art. 150 § 2 K.p. Regulacja ta przewiduje, że pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okres rozliczeniowy czasu pracy w systemie równoważnym:

 • przedłużony do 3 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) oraz
 • przedłużony do 4 miesięcy (przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych)

po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Ustalenie rocznego okresu rozliczeniowego

Przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy dokonuje się w oparciu o art. 150 § 3 K.p. Na mocy powołanego przepisu, przedłużenie to ustala się:

 • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy pracodawca jest obowiązany przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia (art. 150 § 4 K.p.). W przypadku gdy w firmie pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy, ustalenia przedłużonego okresu rozliczeniowego dokonuje się na mocy protokołów dodatkowych (art. 2419 K.p.). Protokoły te, w zakresie zakładowych układów zbiorowych, podlegają rejestracji we właściwym okręgowym inspektoracie pracy. Nie ma wówczas obowiązku przekazania kopii porozumienia właściwemu inspektorowi pracy.

Rozkład czasu pracy

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej, na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej miesiąc (art. 129 § 3 K.p.). Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Sporządzenie rozkładu czasu pracy nie jest wymagane, gdy:

 • rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy albo z umowy o pracę,
 • pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z podstawowych norm czasu pracy - w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,
 • na pisemny wniosek pracownika stosowany jest ruchomy rozkład czasu pracy lub indywidualny rozkład czasu pracy.

Mowa o tym w art. 129 § 4 K.p.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.