vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023

Zakres podmiotowy

Pracownikom sfery budżetowej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) po przepracowaniu całego lub części danego roku kalendarzowego. Grupy osób uprawnionych i pozbawionych prawa do tego świadczenia określa art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872), dalej ustawy o trzynastkach. Należy również uwzględnić odrębne przepisy - patrz tabela 3.

Tabela 3. Grupy uprawnionych i nieuprawnionych do trzynastki

Krąg uprawnionych Krąg nieuprawnionych
1 2
Pracownicy państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy
(art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o trzynastkach).
Osoby wymienione w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1215 ze zm.), dalej ustawy o wynagrodzeniu osób na stanowiskach państwowych, tj.:
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
- Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli (NIK), minister, Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), Rzecznik Praw Dziecka (RPD), Rzecznik Finansowy (RF), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMiŚP), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wiceprezes NIK, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, Główny Inspektor Pracy (GIP), zastępca GIP, Szef Krajowego Biura Wyborczego,
- Minister Stanu, Szef Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta,
- Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN), Sekretarz Akademii Kopernikańskiej, sekretarz stanu, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członek KRRiT, pierwszy zastępca Prezesa NBP, podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes NBP, Zastępcy RPO, Zastępcy RPD, Zastępcy PUODO, Zastępcy RF, zastępcy RMiŚP, kierownik urzędu centralnego, wiceprezes PAN, wojewoda, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewoda
(art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o trzynastkach).
Pracownicy zatrudnieni w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o trzynastkach w zw. z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).
Pracownicy samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych
(art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o trzynastkach).
Pracownicy biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych
(art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o trzynastkach).
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni publicznych placówek oświatowych (art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm., dalej ustawy KN oraz art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
Pracownicy uczelni publicznej (art. 143 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). Osoby objęte ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), dalej ustawą kominową (por. wyrok SN z 16 marca 2005 r., sygn. akt I PK 199/04, OSNP 2005/22/351)
- patrz część III dodatku.
Pracownicy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1388). Osoby objęte ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), dalej ustawa kominowa w spółkach
- patrz część IV dodatku.
Eksperci powoływani przez Prezesa Urzędu Patentowego (art. 271 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.). Żołnierze, a także funkcjonariusze: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW), Służby Kontrwywiadu Wojskowego (KW), Służby Wywiadu Wojskowego (SWW), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa (SOP)
- patrz część V dodatku
(art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o trzynastkach).

Uwaga! Przez pracownika na gruncie ustawy o trzynastkach należy rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (próbnej, na czas określony i nieokreślony), powołania, mianowania i wyboru (por. art. 2 K.p., z wyjątkiem spółdzielczej umowy o pracę, do nawiązania której nie dochodzi w sferze budżetowej). Oznacza to, że dodatkowe wynagrodzenie roczne nie może zostać przyznane osobom zatrudnionym w sferze budżetowej na umowach cywilnoprawnych (np. zleceniu, o świadczenie usług czy o dzieło).

Według art. 3 ustawy o trzynastkach pracownik nie nabywa prawa do trzynastki, gdy:

 • był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych dłużej niż dwa dni,
 • stawił się do pracy lub przebywał tu w stanie nietrzeźwości,
 • został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy lub ze służby,
 • jego umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z jego winy.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.