vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

Od 23 kwietnia 2022 r. żołnierzom zawodowym przysługuje dodatkowe uposażenie roczne (dalej uposażenie roczne) na podstawie art. 432 ust. 1 pkt 2 ustawy o obronie Ojczyzny, która tego dnia zastąpiła ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536 z późn. zm.). Tak jak dotychczas, wysokość uposażenia rocznego jest uzależniona od okresu pełnienia służby w danym roku kalendarzowym. Żołnierz otrzyma je w pełnej wysokości, jeżeli był w służbie przez cały rok kalendarzowy, natomiast na poziomie proporcjonalnym - w razie pełnienia służby przez część roku (art. 442 ust. 1 i ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny) - patrz tabela 9.

Uposażenie roczne jest przyznawane w rozkazie personalnym albo decyzji organu, właściwego ze względu na ostatnie miejsce pełnienia przez żołnierza zawodowego zawodowej służby wojskowej w roku kalendarzowym, za który przysługuje uposażenie roczne. Organem tym jest odpowiednio:

 • dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe - wobec wszystkich żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w podległej jednostce wojskowej, z wyjątkiem dowódcy i jego zastępcy,
 • bezpośredni przełożeni - w stosunku do dowódców jednostek wojskowych i ich zastępców oraz żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w jednostkach wojskowych, których dowódcy zajmują stanowisko niższe niż określone w poprzednim myślniku.

Tak stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2615), dalej rozporządzenia o uposażeniu rocznym, w zw. z art. 470 ustawy o obronie Ojczyzny. Z kolei § 3 ust. 1 tego aktu prawnego przewiduje, że w celu przyznania/odmowy przyznania żołnierzowi uposażenia rocznego dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił dotychczas służbę wojskową, zawiadamia dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, o liczbie dni nieobecności żołnierza w służbie, które nie zostały usprawiedliwione. Zarówno przyznanie, jak i odmowa przyznania uposażenia rocznego ma formę decyzji lub rozkazu personalnego.

Uwaga! Uposażenie roczne jest wypłacane po wydaniu rozkazu personalnego lub decyzji. Powinno to nastąpić w okresie pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który ono przysługuje (art. 442 ust. 5 ustawy o obronie Ojczyzny). Wyjątki od tej zasady przewiduje art. 442 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyźnie (w poprzednim stanie prawnym były zapisane w rozporządzeniu wykonawczym). Na mocy tego przepisu uposażenie roczne powinno być wypłacone w terminie wypłaty:

 • odprawy - w przypadku żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej,
 • odprawy pośmiertnej - w przypadku żołnierza, który zmarł, został uznany za zmarłego albo zaginął,
 • zawieszonej części uposażenia - w przypadku żołnierza, któremu zawieszono część uposażenia.

Zgodnie z art. 442 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, uposażenie roczne nie przysługuje w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności żołnierza zawodowego w służbie przez okres dłuższy niż dwa dni robocze w ciągu roku kalendarzowego,
 • zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej z powodu otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej, utraty stopnia wojskowego albo degradacji, prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej, prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego, a także skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Tabela 9. Zasady nabywania i wysokość uposażenia rocznego

Okoliczności nabycia prawa Wysokość uposażenia rocznego
Pełnienie służby przez okres całego roku kalendarzowego (art. 442 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny). 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym otrzymanego w całym roku kalendarzowym, za który uposażenie roczne przysługuje.
Powołanie do zawodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego, jeżeli okres jej pełnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych (art. 442 ust. 2 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny). 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym otrzymanego w okresie pełnienia służby w roku kalendarzowym, za który dodatkowe uposażenie roczne przysługuje.
Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego (art. 442 ust. 2 pkt 2 ustawy o obronie Ojczyzny).
Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w razie spełniania warunków do przyznania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej żołnierza zawodowego, który w roku przeniesienia go do dyspozycji kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr w trybie art. 200 ust. 3 pkt 2 ustawy o obronie Ojczyzny i korzystania z urlopu wychowawczego nie nabył prawa do uposażenia rocznego (art. 442 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny). 1/12 miesięcznego uposażenia przysługującego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.