vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

Pracownik, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka może liczyć na wypłatę świadczenia, które choćby częściowo zrekompensuje utracone zarobki. Należne jest ono w wysokości od 70% do 100% podstawy wymiaru zasiłku, obliczanej w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub prawa do świadczenia.

Podstawa wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z założenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeśli jednak niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za pełne miesiące kalendarzowe tego zatrudnienia (patrz ramka).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za wskazany wcześniej okres, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte, tj. odpowiednio przez 12 lub liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych. Kwestię tę reguluje art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, która jednocześnie w art. 3 pkt 3 precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia. Otóż chodzi tu o przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

Z aktualnego zatrudnienia

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej). Zasada ta ma zastosowanie także wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę. W takim przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego sumuje się wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów.


Nie traktuje się jako przerwy w ubezpieczeniu przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy.


Jeśli jednak pracownik przed podjęciem aktualnego zatrudnienia, z tytułu którego ubiega się o świadczenie chorobowe, pracował u innego pracodawcy, wynagrodzenie uzyskane w poprzedniej firmie nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia. Wyjątek stanowi przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy. Wówczas bowiem ten nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W efekcie w takim przypadku podstawę wymiaru świadczenia chorobowego ustala się na podstawie wynagrodzenia uzyskanego zarówno u poprzedniego, jak i aktualnego płatnika składek. Takie stanowisko zajął ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl.

Choroba tuż po podjęciu pracy

Niejednokrotnie jednak niezdolność do pracy pracownika powstaje przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. W skrajnych przypadkach ma to miejsce już w pierwszym dniu zatrudnienia. Wówczas podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Jeżeli umowa o pracę została zawarta w trakcie miesiąca (np. 16 stycznia 2017 r.), a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym (np. 15 lutego 2017 r.), podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (tj. za luty 2017 r.), po stosownym jego uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

W zależności od rodzaju otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia przyjmuje się zatem np. stałe wynagrodzenie określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy albo/oraz odpowiednio uzupełnione wynagrodzenie zmienne (patrz tabela).

Dla pozostałych świadczeń

Przedstawione zasady dotyczą także wynagrodzenia chorobowego wypłacanego w oparciu o art. 92 Kodeksu pracy, a także zasiłku opiekuńczego i zasiłku macierzyńskiego.

Przy czym w przypadku, gdy między należnymi świadczeniami, niezależnie od ich rodzaju, nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 pełne miesiące kalendarzowe, podstawy wymiaru kolejnego świadczenia nie ustala się na nowo (art. 43 ustawy zasiłkowej). Stanowi ją bowiem podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego świadczenia.

Natomiast wysokość świadczenia rehabilitacyjnego obliczana jest w oparciu o podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, która przy korzystnym wskaźniku waloryzacji (przekraczającym 100%) podlega podwyższeniu na zasadach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia
Rodzaj otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia Wynagrodzenie
stanowiące podstawę
wymiaru zasiłku
wynagrodzenie stałe* wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy
wynagrodzenie zmienne wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować w tym miesiącu

jeżeli pracownik przepracował choćby 1 dzień

jeżeli pracownik nie osiągnął żadnego wynagrodzenia kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek
* Jak wynagrodzenie stałe traktuje się również wynagrodzenie określone w stawce godzinowej.

Pojęcie pełnego miesiąca zatrudnienia

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, zawartymi w komentarzu do ustawy zasiłkowej, miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony od pierwszego roboczego dnia tego miesiąca, traktuje się jako pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia, a tym samym wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.